Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Leg. Sjukgymnast Rickard De Boer upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Sjukgymnast Tranås

Leg. Sjukgymnast Rickard De Boer

Verksamhetsbeskrivning:

Sjukgymnast Tranås. Rickard De Boer, Legitimerad Sjukgymnast i Tranås! Jag erbjuder Sjukgymnastik och Akupunktur. För mer information eller tidsbokning vänligen maila eller ring på 0702-534 632.

Sjukgymnastik eller fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för sjukgymnastens yrkesroll.
I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver. En sjukgymnast arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, ergonomi, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt och handlingsmönster samt organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa.

I sjukgymnastens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

En sjukgymnasts fokus finns på hälsa, livsstil och beteendeförändringar och har ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes innebär fokus på det som gör individen frisk.

Samtalsteknik ger sjukgymnasten kunskap att främja hälsa på individnivå. Inom folkhälsovetenskapen studeras de faktorer som är hälsosamma samt modeller som kan användas för att främja hälsa hos befolkningen i ett samhällsperspektiv.

Företagsinformation:

Län

Jönköpings län

Besöksadress

Framnäsgatan 9a, 573 41, TRANÅS

Telefon

0702-534632

E-post

rdeboer@spray.se

Slogan:

Välkommen till Sjukgymnasten Rickard De Boer. Sjukgymnast Tranås

Specialitet:

Sjukgymnast Tranås