Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Lena Sjöholm upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapeut i Lund

Lena Sjöholm

Verksamhetsbeskrivning:

Psykoterapeut i Lund. Välkommen till Lena Sjöholm !

Lena Sjöholm
Leg. Psykologi - Leg Psykoterapeut - Handledarkompetens

Erbjuder dig en psykoterapeut som kan hjälpa dig att via psykodynamiskt grundad samtalsterapi komma tillrätta med problem i din nuvarande livssituation.

Jag arbetar med:

 - Individuell psykoterapi på psykodynamisk grund
 - Fokuserad dynamisk korttidsterapi, ISTDP
- Konsultationer
- Krisbearbetning, både akuta och tidigare trauman
- Handledning, enskild eller i grupp.
- Leder drömgrupper enligt Ullman-metoden
- Symboldrama 

Lång erfarenhet

Utöver direkt klientarbete har jag också arbetat med undervisning och handledning av sjukvårdpersonal och blivande psykoterapeuter. En psykodynamiskt orienterad samtalsterapi syftar till ökad självkännedom. Med en större medvetenhet om hur dina känslor, tankar, minnen och föreställningar påverkar din upplevelse av din nuvarande livssituation, får du möjlighet att ta ställning till och påverka ditt liv och dina relationer.

Varmt Välkommen !

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

KÄVLINGEVÄGEN 18, 222 40, LUND

Telefon

070 - 686 26 67

Mobil

070 - 686 26 67

Lena Sjöholm

070-6862667

Allmän beskrivning:

Allmänt om Lena Sjöholm

Jag har drygt 30 års erfarenhet som psykolog inom storstadspsykiatrin såväl inom öppen som sluten vård. Jag har arbetat med alla vanliga psykologuppgifter såsom bedömning och diagnostik, psykoterapeutisk samtalsbehandling, fokuserad korttidsterapi, stödjande och vägledande samtal, akutsamtal. Genom att ha deltagit i Sjukvårdens Kris- och katastrof-beredskap i många år, har jag kommit att fördjupa min kompetens både vid enskild kris-bearbetning och vid genomgång med grupper, som råkat ut för hot, våld och katastrofer.
Jag samarbetar med Kris- och Traumacentrum, Danderyds sjukhus.  

Slogan:

Välkommen till Lena Sjöholm

Specialitet:

Psykoterapeut i Lund