Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Majlis Oldby LUNDABYGDENS PSYKOTERAPIMOTTAGNING KB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapeut i Malmö

Majlis Oldby LUNDABYGDENS PSYKOTERAPIMOTTAGNING KB

Verksamhetsbeskrivning:

Psykoterapeut i Malmö. Välkommen till Lundabygdens Psykoterapimottagning Majlis Oldby !

Leg. psykoterapeut/socionom med handledarkompetens

Psykoterapi
De flesta människor jag möter i det psykoterapeutiska arbetet har någon gång under livet råkat ut för en kris. Krisen gör att de idag inte lever ett gott liv.
Några har med sig svåra upplevelser från sin barndom och kan behöva riktigt lång terapi.
Våra mänskliga liv är så olika därför behöver vi också olika hjälp. 

Vi erbjuder er även undervisning av vår psykoterapeut Majlis Oldby .

Varmt Välkommen !

                                         

Företagsinformation:

Org.Nr

969703-7092

Län

Skåne län

Besöksadress

Baltzarsgatan 25, 211 36, MALMÖ

Telefon

073 - 384 06 97

Mobil

073 - 384 06 97

Majlis Oldby

073-3840697

Allmän beskrivning:

Vad är en Psykoterapeut ?

En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder.

Utbildning

Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen måste den sökande ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet. De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är legitimerade psykologer i grunden. Legitimerade psykologer har grundutbildning, s.k. Steg 1, i psykoterapi från psykologutbildningen. Det finns även psykoterapeuter som har grundutbildning som socionom, läkare, sjuksköterska, tandläkare, präst och skötare inom psykiatrisk vård. Dessa yrkesgrupper måste genomgå både Steg 1 och av Socialstyrelsen godkänd psykoterapeututbliding för att bli psykoterapeuter. Psykoterapeututbildningen är 3-årig på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi.

Wikipedia

Slogan:

Välkommen till Majlis Oldby

Specialitet:

Psykoterapeuter