Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Mälaröarnas Brunnsborrnings AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Brunnsborning, Bergvärme Nacka, Stockholm

Mälaröarnas Brunnsborrnings AB

Verksamhetsbeskrivning:

Bergvärme Nacka. Välkomna till Mälaröarnas Brunnsborrning AB.

4 enkla steg - aldrig något krångel

Alla våra brunnsborrare är certifierade. 10 år garanti på alla utföra arbeten.

Vi utför borrning av energibrunnar för installation av bergvärme, borrning av vattenbrunnar samt installation av vattenpumpar.

I samband med ovanstående borrentreprenader har vi kompetens och utrustning för att utföra diverse markarbeten t.ex. schaktning av ledningsgravar, återställning av grönytor, asfaltering etc.

Detta ger en extra trygghet för dig som kund eftersom vi inte behöver anlita underentreprenörer.

Mälaröarnas Brunnsborrning AB är anslutet till Geotec, svenska borrentreprenörers branschorganisation, vi utför vårt arbete fackmannamässigt och har certifierade brunnsborrare.

Vi arbetar uteslutande efter SGU´s riktlinjer för energiborrning Normbrunn­ -07 vilket minskar risken för miljöpåverkan och skada på omgivande fastigheter.

Vi har som mål att ligga i framkant med att anpassa oss till de allt högre krav som ställs på borrentreprenörer och på den utrustning vi använder. Medlem i Geotec!

Mera information hittar ni på våran hemsida www.malbrunn.se

Företagsinformation:

Org.Nr

556251-7325

Län

Stockholms län

Besöksadress

Lillhagavägen 6, 179 75, SKÅ

Telefon

08-56024348

E-post

info@malbrunn.se

Mobil

0708-966545

Fax

08-56024315

Allmän beskrivning:

Om företaget

Mälaröarnas Brunnsborrning AB är ett aktiebolag som bildades 1977 av Leif Lindkvist. Företaget har 12 anställda och drivs av Torborg och Leif Lindkvist. Företaget har över 30 års branscherfarenhet vilket har gett gott anseende och stor erfarenhet.

Mälaröarnas Brunnsborrning AB samarbetar i stor omfattning med värmepumpsinstallatörer vilka i sin tur sköter kontakten med slutkund. Trots detta har vi i hög grad kontakt med intressenter som t.ex. privatpersoner som har frågor angående geoenergi, vattenborrningar etc. Mälaröarnas Brunnsborrning AB går att nå kontorstid och har som målsättning att svara på frågor och leverera besked så skyndsamt som möjligt.

Det är avgörande för företaget och företagets framtid hur våra kunder uppfattar våra tjänster i relation till krav och förväntningar. Det är viktigt för oss att upprätthålla och helst stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten borrentreprenör. Uppfattningen om oss präglas inte enbart av kvaliteten på de entreprenader som vi utför utan även i hög grad av vår förmåga att tillgodose våra kunders krav och önskemål i fråga om leveranssäkerhet, miljö och kvalitet. Vi har som mål att kundens förväntningar på arbetet ska ha överträffats när vi lämnar en entreprenad.

Mälaröarnas Brunnsborrning AB är anslutet till Geotec, svenska borrentreprenörers branschorganisation, vi utför vårt arbete fackmannamässigt och har certifierade brunnsborrare.

Vi arbetar uteslutande efter SGU´s riktlinjer för energiborrning Normbrunn­ -07 vilket minskar risken för miljöstörningar och skada på omgivande fastigheter.

Vi på Mälaröarnas Brunnsborrning AB har självklart certifierade borrare. Se certifikat nedan!

Hör av dig till oss om det är något mer du vill veta om oss! Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Bilder:

Slogan:

Välkomna till Mälaröarnas Brunnsborrning AB

Specialitet:

Brunnsborrning & Bergvärme

Branscher: