Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Maltesson Bil upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Bilverkstad Kungsbacka

Maltesson Bil

Verksamhetsbeskrivning:

Bilverkstad i Kungsbacka. Välkomna till Maltesson Bil.

Fordonsmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på bilar, motorcyklar och andra fordon. Arbetet kräver att man är noggrann, har tålamod och är serviceinriktad. Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner. Utvecklingen går mot att det blir mindre mekanik och mer elektronik för mekanikerna att hantera. Efter tre års yrkeserfarenhet kallas en bilmekaniker för tekniker.

Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en allt större del av reparationerna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd och regleras av en så kallad styrbox. Vid felsökningen arbetar man med elektronisk test- och mätutrustning som letar efter felet i bilens system. Mekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av. Reparationsarbetet innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens dataprogram kodas datorerna om.

Även underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna. Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning som GPS eller stereo. När bilen är färdigreparerad ser mekanikern till att allt fungerar genom en funktionskontroll vilket ibland betyder att man provkör bilen.

Bilmekanikerna arbetar oftast med flera bilmärken på bilverkstäder även om en del arbetar för ett speciellt bilmärke. Bilmekaniker finns också på bensinstationer, bärgningsföretag, på däcksverkstäder eller hos större åkeriföretag. En bilmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

På många verkstäder tar bilmekanikern emot kunderna när bilen ska lämnas in. Genom samtal med kunden får man en bättre möjlighet att fastställa vad felet är samt uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta. På större verkstäder tas kunden oftast emot av en kundmottagare som lämnar uppgifterna vidare till bilmekanikern.

En motorcykelmekaniker genomför service eller gör felsökning och reparerar fel på lätta och tunga motorcyklar och mopeder. I arbetet ingår också att trimma och modifiera till exempel tävlingscyklar eller mopeder genom att bland annat byta avgassystem.

Arbetet som motorcykelmekaniker förutsätter kunskaper i mekanik och elektronik samt ett genuint intresse för sitt yrke. De flesta motorcykelmekaniker arbetar hos flermärkeshandlare. Det innebär att de arbetar med samtliga motorcykel- och mopedmärken.

Arbetet som motorcykelmekaniker är säsongsbetonat. Under våren och sommaren är det högsäsong medan arbetsbelastningen är mindre under vintertid.

Företagsinformation:

Län

Hallands län

Besöksadress

Hantverksgatan 8, 434 42, KUNGSBACKA

Telefon

0300-74880

Slogan:

Välkomna till Maltesson Bil i Kungsbacka. Bilverkstad Kungsbacka

Specialitet:

Bilverkstad Kungsbacka

Branscher: