Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på MASKINHJÄLP INSJÖN AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Betonghåltagning i Dalarna

MASKINHJÄLP INSJÖN AB

Verksamhetsbeskrivning:

Betonghåltagning i Dalarna. Välkommen till MASKINHJÄLP INSJÖN AB som erbjuder betongarbeten, betongbearbetning, betongborrning, diamantborrning, håltagning, minilastare, borrning, sågning, betonghåltagning i Dalarna med mera. För mer information ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

 

Håltagning i betong
Effektivare, renare, exaktare, mer ekonomiskt. Listan på fördelarna med håltagning i betong med diamantverktyg kan göras hur lång som helst. Lika lång som listan över användningsområden. Vid alla typer av byggnation med betong är håltagning i efterhand att föredra. Det kan gälla håltagningar för VVS- och elinstallationer, sömborrning för borttagning av grövre betongkonstruktioner, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken och belysningsstolpar etc. Vid renoveringar av fastigheter används håltagning för exempelvis uppsågning av hisschakt i trapphus eller nya sophanteringsinstallationer.

Den traditionella metoden med urspårningar är varken en tillförlitlig eller ekonomisk lösning. Bilning, ett annat traditionellt alternativ, lämnar fula och trasiga hål. Dessutom är den otillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt, både vad gäller dammbildning och arbetsställning för den som skall utföra bilningen.

Med våra vattenkylda diamantverktyg kan dammbildningen i det närmaste elimineras helt - vilket är särskilt viktigt vid ombyggnader. Dessutom blir placering och dimensionering exakt, ingen eller liten efterlagning behövs. Vår maskinpark svarar mot alla krav som kan ställas på modern teknik och hög kapacitet. Vi utför borrningsuppdrag från 10 till 650 mm i diameter och sågning i upp till 52 cm i materialtjocklek. I maskinparken finns även specialutrustning som wiresåg, djupsågningsrigg och BROKK bilningsrobot.

Företagsinformation:

Org.Nr

556409-4737

Län

Dalarnas län

Besöksadress

INSJÖVÄGEN 39, 793 41, INSJÖN

Telefon

0247-40578

E-post

miab40@telia.com

Mobil

070-6866420

Fax

0247-40025

Hans Hollsten

070-6866420

Sebastian Wittmann / Mediaansvarig

070-9369508

Allmän beskrivning:

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet (se nedan), vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen hos ballasten - alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Slogan:

Välkommen till MASKINHJÄLP INSJÖN AB

Specialitet:

Betonghåltagning i Dalarna