Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Medberoendehjälpen upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Medberoende Malmö

Medberoendehjälpen

Verksamhetsbeskrivning:

Välkommen till Medberoendehjälpen

Vad innebär det egentligen att vara medberoende?

En medberoende är helt enkelt en man eller kvinna vars hela liv och tankar kretsar kring en annan människas känslor, tankar, handlingar och beteende. Det kan gälla familjen, din partner, mamma, pappa eller en arbetskollega och chef.

Ofta skapas medberoendet kring en person som är beroende av alkohol eller droger. Medberoende kan också drabba den som är anhörig eller närstående till någon med psykiska och fysiska sjukdomar som skapar obalans i familjesystemet. Ett sådant familjesystem kallas för en dysfunktionell familj.

Medberoendet blir ett sätt att förhålla sig till världen och detta förs också vidare till nästa generation även om missbruket och beroendet inte finns i den direkta närheten.

Barn som växer upp med beroende brukar i vuxen ålder kallas för Vuxna barn.

Medberoendet påverkar fem livsområden: fysiskt, mentalt, känslomässigt, socialt och andligt (etiskt och moraliskt). Alla dessa områden behöver behandlas för att hela människan skall kunna tillfriskna.

Medberoendehjälpen– Medberoende/Anhörig Program

Medberoendehjälpen erbjuder dig ett öppet program för dig som vuxit upp i en dysfunktionell familj, med beroende eller psykisksjukdom, är anhörig eller vän till någon som är drabbad av beroende.

Du har antagligen utvecklat något som vi kallar för medberoende,

Vi kan hjälpa dig ur den dysfunktionella ondacrikel som medberondet skapar 

Vi börjar den 30 juli men gruppen har öppet intag hela året ut. Du kan betala per gång men rekommenderar dig att komma minst tre gånger innan du bestämmer dig.

Gruppdiskussionerna fokuseras på din situation som närstående till en beroende. Tillsammans med övriga deltagare och personal får du grundläggande kunskaper om anhörigas symptom och medberoende. Du får även möjlighet att reflektera över hur medberoende påverkar ditt liv och vad du kan göra för att bryta destruktiva och invanda beteendemönster.

Programmet leds av vår personal som har gedigen erfarenhet av anhörig- och beroendeproblematik.

Företagsinformation:

Org.Nr

516407-9179

Län

Skåne län

Besöksadress

Anckargripsgatan 3, 211 19, MALMÖ

Telefon

0707-767692

Telefon

0707-767692

Öppettider:
Onsdagar
17.30-20.00

Allmän beskrivning:

Symptom på medberoende kan vara:

Känslomässiga, så som oro, låg självkänsla, ilska, sorg, nedstämdhet, depression, offermentalitet och känslor av skam, otillräcklighet, maktlöshet och hopplöshet.
Beteendemässiga, så som perfektionism och kontrollbehov.
Somatiska, så som spänningshuvudvärk, sömnsvårigheter, mag- och ryggont.

 

De outtalade ledorden i en dysfunktionell familj är:

Tala inte -det vill säga tala inte om det verkliga problemet (beroendet/alkoholismen).

Känn inte - det vill säga stäng av dina känslor för att hantera det dysfunktionella i familjen. Du får höra att dina känslor inte är riktiga.

Lita inte på någon - det vill säga berätta inte för utomstående om hur det egentligen är.

Det är inte ovanligt att en medberoende själv utvecklar ett beroende, till exempel av mat, sex eller mediciner, så som sömntabletter, lugnande eller smärtstillande mediciner. 

En del av problemet med medberoende och beroende är att alla förnekar problemet och skyller ofta på yttre omständigheter istället för att se det egentliga problemet. Detta förhållningssätt kallas för förnekelse och den intellektuella och känslomässiga förnekelsen är det stora problemet. Det som driver förnekelsen är skammen och skulden för ingen vill vara eller känna sig annorlunda. Följden blir att man isolerar sig.

Specialitet:

Medberoende Malmö