Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på ML-TEKNIK upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Överlåtelsebesiktningar Sollefteå

ML-TEKNIK

Verksamhetsbeskrivning:

Överlåtelsebesiktningar Sollefteå . ML-TEKNIK.  Vi arbetar även med Försäljning och montering av dörrar och portar ring gärna för mer information.

Överlåtelsebesiktningar

"Det är bättre med en tuff genomgång innan,
än problem efteråt."
Varför ska man besiktiga huset?

Oavsett om du ska köpa eller sälja ditt hus är det viktigt att besiktiga det av flera skäl. Som köpare bör du göra en så kallad överlåtelsebesiktning.

Den innebär att huset besiktigas för att både säljare och köpare ska vara medvetna om i vilket skick huset befinner sig.

Vid en överlåtelsebesiktning kontrolleras t.ex. tak, fasad, torpargrund, källare och vindsutrymme. På så sätt minskar risken för att stora problem upptäcks när affären ska avslutas eller när kontraktet är skrivet.

 

Företagsinformation:

Org.Nr

916588-8257

Län

Västernorrlands län

Besöksadress

HUSNÄSVÄGEN 7, 881 33, SOLLEFTEÅ

Telefon

0620-10818

Mobil

070-3264149

Lindqvist, Johan Melker Olof

0703-264149

Allmän beskrivning:

Vad innebär jordbalken?

19 § Jordabalken (säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt)
Köparen av en fastighet har enligt Jordabalken 4:e kapitlet 19 § skyldighet att undersöka fastigheten för att finna sådana fel och brister, som kan upptäckas vid en noggrann besiktning.

Säljaren har å sin sida skyldighet att lämna upplysningar om kända fel och brister. Enligt Jordabalken kan köparen få göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet om fastigheten avviker från vad som kan anses vara utfäst eller från vad köparen eljest med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna med vid köpet.

Ersättning för skada skall dock endast utgå om avvikelsen avser
egenskap som kan anses utfäst eller om säljaren förfarit svikligt.

Säljaren svarar för bristfällighet som inte alls berörts vid köpet, om bristfälligheten är sådan att köparen enligt sakens natur inte haft anledning att räkna med den eller bort upptäcka den vid undersökningen. En köpare kan inte i efterhand kräva ersättning för fel som borde framgått vid köparens undersökning av fastigheten. Köparen kan inte heller få ersättning för fel eller brister som han borde förväntat sig att finna i den aktuella fastigheten.

Om byggnaden är uppförd med metoder som vid byggnadstillfället var normala och accepterade, men som senare visat sig orsaka skador av en eller annan anledning, är det en typ av skador som köparen kan ha anledning att förvänta sig.Överlåtelsebesiktningar Sollefteå .

Slogan:

Välkommen till ML-TEKNIK. Överlåtelsebesiktningar Sollefteå

Specialitet:

Överlåtelsebesiktningar Sollefteå