Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Monica Westman Psykoterapeut & Utbildning AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapi i Stockholm

Monica Westman Psykoterapeut & Utbildning AB

Verksamhetsbeskrivning:

Psykoterapi i Stockholm

Välkommen till Monica Westman Psykoterapeut & Utbildning AB som erbjuder Psykoterapeut, schematerapi, parterapi, Jeffrey Young, stress, ACT, samtalsterapi, acceptance and commitment, KBT, utbildning, handledning, relationer, relation med mera.

Monica är medlem i SF KBT, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. www.sfkbt.se


För mer information ring eller besök oss gärna, Välkommen!

 

Psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder.

Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen måste den sökande ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet. De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är legitimerade psykologer i grunden.

Legitimerade psykologer har grundutbildning, s.k. Steg 1, i psykoterapi från psykologutbildningen. Det finns även psykoterapeuter som har grundutbildning som socionom, läkare, sjuksköterska, tandläkare, präst och skötare inom psykiatrisk vård. Dessa yrkesgrupper måste genomgå både Steg 1 och av Socialstyrelsen godkänd psykoterapeututbliding för att bli psykoterapeuter.

Psykoterapeututbildningen är 3-årig på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi.

Företagsinformation:

Org.Nr

556809-6035

Län

Stockholms län

Besöksadress

Luntmakarg. 96, 113 51, STOCKHOLM

E-post

monicawestman@gmail.com

Mobil

076 - 802 77 43

Monica Westman

076-8027743

Allmän beskrivning:

Samtalsterapi

Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem.
Man bör skilja mellan psykoterapi och andra former av samtalsverksamheter. Psykoterapi utövas av legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologer och legitimerade psykoterapeuter arbetar under yrkesansvar vilket garanterar patientsäkerheten.

Andra former av s.k. samtalsterapi utövas bl.a. av personer som kallar sig diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter. Dessa verksamheter står inte under Socialstyrelsens tillsyn och någon patientsäkerhet finns därmed egentligen inte. Behandlingens kvalitet kan variera kraftigt.

 

Psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder.

Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen måste den sökande ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet. De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är legitimerade psykologer i grunden.

Legitimerade psykologer har grundutbildning, s.k. Steg 1, i psykoterapi från psykologutbildningen. Det finns även psykoterapeuter som har grundutbildning som socionom, läkare, sjuksköterska, tandläkare, präst och skötare inom psykiatrisk vård. Dessa yrkesgrupper måste genomgå både Steg 1 och av Socialstyrelsen godkänd psykoterapeututbliding för att bli psykoterapeuter.

Psykoterapeututbildningen är 3-årig på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi. 

 

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

I början av 1900-talet växte två former av psykoterapi fram, psykoanalys och beteendeterapi. Beteendeterapin, med förgrundsfigurer som John Watson och B.F. Skinner, kritiserade psykoanalysen som "mentalistisk" och utgick istället från det observerbara beteendet och inlärningspsykologiska upptäckter från experimentell psykologi, som principerna om klassisk och operant betingning. Beteendeterapins vetenskapsfilosofiska grund kallas för behaviorism.

Slogan:

Välkommen till Monica Westman Psykoterapeut & Utbildning AB!

Specialitet:

Psykoterapi i Stockholm