Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på MULLHYTTANS RÖR AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

VVS I ÖREBRO

MULLHYTTANS RÖR AB

Verksamhetsbeskrivning:

VVS i Örebro. Välkomna till Mullhyttans Rör AB.

Vi arbetar med VVS-installation. Lagerförsäljning. Rörarbeten & Rörinstallationer.
 

VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. VVS betecknar dels en bransch i byggsektorn, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används. VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhusklimatet och för vattenförsörjning och avlopp samt styr- och övervakningssystem för detta. Till VVS räknas ofta även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, vattensprinkler m.m.

Historia

Olika, förhållandevis avancerade tekniker för uppvärmning, kylning och ventilering av byggnader, samt för vattenförsörjning och avloppsavledning har funnits i alla tider, men en tydligt avgränsad VVS-bransch uppstod först med industrialismens genombrott under 1800-talet. Beteckningen "VVS" myntades 1930 genom tidskriften VVS, men först under 1950-talet blev det även en beteckning på tekniken och branschen.

Ingenjörsföretagen inom branschen (VVS-konsulter) är av tradition inriktade på hela VVS-området, men entreprenadföretagen (installatörerna) är delade i två delbranscher, ventilationsentreprenörer och rörentreprenörer.
Rörledningsföretag (gas, vatten, avlopp) och värmeledningsföretag (uppvärmning, ventilation) har funnits sedan mitten av 1800-talet, men uppfattades fram till omkring 1914 vara två olika branscher. Samordningsvinster gjorde att företagen därefter breddades.
Under 1900-talet utförde fläkttillverkare moderna ventilationsanläggningar i indusrtiella anläggningar. Men först under 1950-talet, när ventilationsinstallationerna började bli mer omfattande i kontorsbyggnader och andra lokaler och även bostäder, blev även dessa en marknad för speciella ventilationsentreprenörer.
Arbetarna i rörföretagen kallades tidigast "rörarbetare" eller "rörläggare". I början av 1900-talet lanserades ordet rörmokare. Det var först stockholmsslang, men blev en etablerad yrkesbeteckning omkring 1930. Från 1970-talet förespråkades yrkesbeteckningarna "rörmontör" respektive "ventilationsmontör", numera ofta "VVS-montör".

Företagsinformation:

Org.Nr

556367-9884

Län

Örebro län

Besöksadress

FJUGESTA BYVÄG 3, 716 30, FJUGESTA

Telefon

0585-31580

E-post

mullhyttans.ror@telia.com

Mobil

0702-702833

Fax

0585-31580

Allmän beskrivning:

En vattenledning är ett rör, vanligtvis gjort av PE, PVC,PEX, stål, gjutjärn, rostfritt stål eller koppar. En vattenledning har till uppgift är att leda kranvatten till byggnader samt transportera vattnet till olika tappställen i byggnader. Vattenledningar ingår som en del av en kommuns eller stads vattendistributionssystem samt även i enskilda ledningssystem för att leda vatten från källan eller brunnen till tappningställen eller till tryckkärl för trycksättning.

VVS-montör (kallades förr rörmokare eller rörläggare), är en fackman som lagar och installerar VVS-anläggningar i hus.
För att bli VVS-montör måste man först genomgå 3 år på gymnasium, energiprogrammet inriktning VVS. Efter det 850 timmar ggr 4 perioder = cirka 2 år som lärling på ett företag. Därefter krävs ett test, gesällprov, för att erhålla yrkesexamen.

Slogan:

Välkomna till Mullhyttans Rör AB. VVS i Örebro

Specialitet:

VVS i Örebro

Branscher: