Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på NFU NORDISK FÖRETAGSUTBILDNING AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

ASBESTKURSER

NFU NORDISK FÖRETAGSUTBILDNING AB

Verksamhetsbeskrivning:

Asbestkurser. Välkomna till NFU Nordisk Företagsutbildning AB. 

NFU, Nordisk Företagsutbildning AB, har verkat som utbildningsföretag i mer än 20 år och fram tills nu har vi utbildat mer än 15.000 sanerare och ansvariga inom företag, främst i Sverige och Norge, men även i ett antal EU-länder, exempelvis Luxemburg. NFU genomför kurser i ämnet ”Rivning – Sanering Asbest” samt ”Sanering PCB”.

NFU ställer de högsta kraven på en seriös, saklig och praktiskt inriktad utbildning. Alla våra kurser är noggrant genomgågna med berörda myndigheter, som vi dessutom har ständig kontakt med.

Kraven NFU ställer på sina föreläsare är bl.a. en mycket god kunskap om gällande lagstiftning, en lång dokumenterad praktisk erfarenhet inom verksamhetsområdet Rivning – Sanering samt inte minst att föreläsarna på ett enkelt och lättfattligt sätt genomför sina föreläsningar.

När sedan riskerna med användning av PCB, t.ex. som öppna mjukfogar mellan fasadelement, blev uppenbar och att kommunerna i slutet av 1990 antog sina miljökrav för den yttre miljön i Miljöbalken, startade kraven på en snar sanering av öppen PCB. NFU blev då tillfrågad om vi med vår kunskap kunde lägga upp en utbildning gällande sanering av PCB.

Efter noggrann genomgång med berörda myndigheter samt egna utvärderingar kunde vi konstatera stora likheter med sanering av asbest, men också skillnader som t.ex. att PCB även vid låg temperatur avges i gasform.

Efter provkurser med deltagare från berörda myndigheter startade NFU upp sina kurser i ämnet sanering av PCB omfattande 2 dagar som grundkurs eller 1 dag för dem som genomgått kursen "Asbest full kompetens 4 dagar". NFU vågar påstå att kursdeltagarna med dessa kurser får en komplett utbildning för att på ett för alla säkert sätt kunna genomföra en sanering, oavsett om det finns gas eller damm i luften.

Mera information om våra utbildningar hittar ni på våran hemsida www.nfu.se

Företagsinformation:

Org.Nr

556331-9135

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

STORGATAN 36, 516 30, DALSJÖFORS

Postadress

BOX 46, 516 21, DALSJÖFORS

Webbsida

www.nfu.se

Telefon

033-272757

E-post

info@nfu.se

Ann-Christin

0705-272758

Fax

033-272758

Bilder:

  • betonghåltagning

  • rivning

Slogan:

Välkomna till NFU Nordisk Företagsutbildning AB. Asbestkurser

Specialitet:

Asbestkurser

Branscher: