Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Norrbottens Bergteknik AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Sprägning Norrbotten

Norrbottens Bergteknik AB

Verksamhetsbeskrivning:

Sprängning i Norrbotten. Välkomna till Norrbottens Bergteknik AB.

Norrbottens Bergteknik utför bergarbeten så som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning. Vi omsätter ungefär 100 Mkr och har 21 anställda.

Vår maskinpark består av tio borrvagnar, tre wiresågnings utrustningar, tre grävmaskiner med hydraulhammare och ett flertal servicebilar som är ADR- godkända, vidare har vi samarbete med andra entreprenörer för att kunna säkerställa resurser som motsvarar upp till ca sju extra borrvagnar.

Sprängningsarbeten utförs av egna sprängare på heltid plus inhyrda tjänster vid behov.

Företaget har sitt säte i Älvsbyn Norrbotten och har sedan 2010 även ett kontor i Umeå.

OM OSS
I flera decennier har vi utfört bergarbeten som borrning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning, både som enskilda områden eller där vi tar på oss helhetsansvaret. Sedan 1991 som Norrbottens Bergteknik AB men företagets historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än så.

Grundaren och styrelseordförande Wolgan Karlsson har lämnat över den operativa verksamheten till VD Andreas Christoffersson. Fortfarande gäller precis samma filosofi inom Norrbottens Bergteknik som alltid – hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Våra uppdrag finns utspridda i de fyra nordligaste länen i Sverige; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Dessutom utför vi en del arbete i Stockholmsområdet. Vårt geografiskt stora upptagningsområde täcks in av 21 anställda och noga utvalda samarbetspartners.

Som en fristående privatägd aktör är vi flexibla. Vår långa erfarenhet inom våra områden skapar en säkerhet i de lösningar vi erbjuder. Tillgången till resurser, i form av maskiner, människor och kunskap innebär en ökad förmåga att ta på oss många, varierande uppdrag. Sammantaget skapar detta nöjda kunder med vilka vi söker långsiktiga relationer.

Norrbottens Bergteknik är auktoriserad bergsprängare och medlem i BEF, BergsprängningsEntreprenörernas Förening. Våra beställare kan därför känna sig trygga i att entreprenaden utförs på rätt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Auktoriseringen innebär också att vi följer utvecklingen med bättre anpassningsförmåga till omgivningens krav och förhållanden.

Vi har förtroendet att borra och spränga i bergtäkter för ett antal större och mindre ballastleverantörer. De som vi jobbar och samarbetar med regelbundet är SWEROCK, SVEVIA, SKANSKA och BDX utöver dessa arbetar vi även långsiktigt med ett flertal lokala aktörer.

Norrbottens Bergteknik har stor kunskap i att utföra wiresågningsarbeten. Där kan vi med egen personal och utrustning losshålla utan att orsaka skadliga vibrationer och i de fall där traditionell metod inte fungerar.

Vi har gjort jobb för ett flertal kunder och olika projekt där vi har haft Leif Arvidsson ,070-5539793 leif@bergteknik.se, som arbetsledare och expert. Bilderna visar en del av de arbeten som vi har utfört. För mer information kontakta oss så bistår vi med prisuppgifter och utförande tider mm.

Mera information hittar ni på våran hemsida www.bergteknik.se

Företagsinformation:

Org.Nr

556428-9063

Län

Norrbottens län

Besöksadress

Betonggatan 3, 942 36, ÄLVSBYN

Telefon

0929-10910

E-post

andreas@bergteknik.se/ Bosse@bergteknik.se

Mobil

0706-211928

Andreas Christoffersson

0706-211928

Bilder:

Slogan:

Välkomna till Norrbottens Bergteknik AB i Älvsbyn. Sprängning i Norrbotten

Specialitet:

Sprängning i Norrbotten