Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på O.J Kinesiologi upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 8 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Kinesiologi Kalmar

O.J Kinesiologi

Verksamhetsbeskrivning:

Kinesiologi Kalmar. Välkommen till O.J Kinesiologi.

Jag erbjuder kinesiologi kroppsterapi mental kinesiologi och näringslära.
För mer info vänligen ring.

Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi, från grekiskans ord kinesis (rörelse) är vetenskapen om människans rörelser. Den använder vetenskapligt baserade medicinska principer för att analysera, bevara och förbättra människans rörlighet. Kinesiologi skall inte förväxlas med tillämpad kinesiologi, som är en kontroversiell diagnostisk metod inom kiropraktiken.
Metoder

Inom kinesiologin sysslar man med systematisk registrering av rörelser - kvalitativ och kvantitativ rörelseanalys. Detta är grunden till olika (forsknings)områden såsom motorisk kontroll, biomekanik, idrottsmekanik, rehabiliteringsmedicin, ergonomi. Eftersom man anser att det finns en stark koppling mellan människans muskler och kroppens "energisystem", används sedan dessa rörelseanalyser för att upptäcka "blockeringar" och behandla olika "obalanser" som ger känslomässiga, mentala och fysiologiska problem.

I kvalitativ rörelseanalys analyserar man en rörelse utan hjälp av avancerade mätmetoder: man jämför rörelser som man ser med den optimala rörelse (hur den borde vara). Man tittar då till exempel på rörelseriktningar av olika segment eller kroppens läge i rummet. Man kan komma ganska långt med detta men ibland behövs det mer avancerade mätningar.
Redskap

Redskap som kinesiologer använder inom kvantitativ rörelseanalys är optiska rörelseanalyssystem för att mäta kinematiska aspekter av en rörelse med hjälp av kameror och markörer på kroppen, och kinetiska aspekter med hjälp av 3D-kraftplattor i golvet. Ofta registreras samtidigt muskelaktivitet med hjälp av elektromyografi (EMG).

Företagsinformation:

Län

Kalmar län

Besöksadress

Lysingsvägen 3 B, 593 53, VÄSTERVIK

Telefon

0490-12219

Mobil

0706-856282

Allmän beskrivning:

Vad är näringslära?

Näringslära, dietik, nutritionslära eller näringsfysiologi, är den vetenskap som studerar förekomsten av näringsämnen och kroppens omsättning och upptag av dessa (metabolism). Den behandlar också sambanden mellan kost och hälsa, kostvanor och näringsbehov. Den behandlar också vilka mängder som behövs av respektive näringsämne.

Näringslära utgör bland annat ett hjälpmedel för människor med intresse av kosthållning, till exempel kockar, idrottare och dietister och kan vara till hjälp för dem som vill ha insikter i vilka antaganden kostcirkeln bygger på. Alla människor behöver få i sig rätt näring i rätt mängd.

Näringslära är som vetenskap drygt 100 år gammal.

Energiintag och energiförbrukning bör hos individer i vuxen ålder vara lika stora om inte viktökning eller viktminskning önskas. Problemet är att vi har olika verkningsgrad vilket vid lika energiintag gör att den energimängd som en individ kan utnyttja i arbete är olika vilket leder till olika vikt. Över- respektive underkonsumtion av energi leder inte alltid till negativa konsekvenser för hälsan. Nedan anges uppskattad genomsnittligt energibehov för grupper av vuxna män, kvinnor samt för barn. Individuella variationer beror på stora variationer i basalomsättning, kroppssammansättning och fysisk aktivitetsgrad.

Slogan:

Välkommen till O.J Kinesiologi. Kinesiologi Kalmar

Specialitet:

Kinesiologi Kalmar