Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på OFF CLINIC AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

BEHANDLINGSHEM I VISSELTOFTA

OFF CLINIC AB

Verksamhetsbeskrivning:

Behandlingshem i Visseltofta. Välkomna till Off Clinic AB i Visseltofta.

Presentation

Off.Clinic är en privat klinik som arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem. Vi vänder oss till hela Sverige och arbetar främst med uppdrag från offentliga förvaltningar: socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård.

Off.Clinic erbjuder enstaka eller integrerade insatser för enskilda, hela familjer och professionella. Arbetet bedrivs i antingen vår öppenvård eller slutenvård, Visslan HVB. Vi utreder och behandlar offer och förövare, pojkar och flickor, oavsett funktionshinder.

I öppenvård arbetar vi med att utreda och behandla:

- barn och ungdomar som har sexuella beteendeproblem eller som har förgripit sig sexuellt
- unga som säljer sexuella tjänster
- barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp
- samt deras föräldrar och nätverk

Öppenvårdskliniker finns i Göteborg och Kristianstad.

I slutenvården, behandlingshemmet Visslan HVB, arbetar vi med att utreda och behandla pojkar och flickor 10-18 år;

- som har sexualiserade beteenden eller som har förgripit sig sexuellt
- som säljer sexuella tjänster
- samt deras föräldrar och nätverk

Visslan HVB är beläget i Visseltofta i norra Skåne.

Företagsinformation:

Org.Nr

556625-9429

Län

Skåne län

Besöksadress

VISSELTOFTA 1190, 283 95, VISSELTOFTA

Telefon

0479-40185

Marknadsföringskonsult Rickard L

0760-494564

Allmän beskrivning:

Vi anordnar också föreläsningar, utbildningaroch handleder.

Off.Clinic har en välutbildad och erfaren personalgrupp. Vi har arbetat med barn och ungdomar som begår sexuella övergrepp eller har varit utsatta för sexuella övergrepp sedan 1995. Arbetet bygger på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, bl.a. KBT (kognitiv beteendeterapi). Personalgruppen består av socionomer, psykologer och beteendeterapeuter. Flera har utbildning i KBT, familjeterapi och sexologi. Hela personalgruppen har genomgått en utbildning i DBT (dialektiskt beteendeterapi) samt arbetat under DBT-handledning. Under hösten 2012 kommer hela personalen på Off.Clinic utbildas i TBA - tillämpad beteendeanalys.

Off.Clinic ingår i nationella och internationella nätverk i syfte att bevaka forskning och behandlingsmetoder på området sexuella övergrepp. 

Slogan:

Välkomna till Off Clinic AB i Visseltofta. Behandlingshem i Visseltofta

Specialitet:

Behandlingshem i Visseltofta