Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på OHN Cleaning AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Städhjälp Västervik

OHN Cleaning AB

Verksamhetsbeskrivning:

Städhjälp Västervik. Välkommen till OHN Cleaning AB.

Vi har 30 % lägre kostnad än traditionella städmetoder. Naturrengöringssystem. Jobbar endast med ekologiska städprodukter, rengöringsmedel för allergiker, Golvrenovering som inte sliter på Golvet.

Vår ambition som städbolag är:

Är att tillföra erfarenheter och möjligheter till Konsumenter och Företag som vill bidra till en renare global miljö inom rengöringsområdet. Genom att anlita oss,kommer Ni bidra till mindre utsläpp och säkrare arbetsmiljö för er själva och omgivningen.

Vår målsättning.

Vi är ett Städföretag i Västervik som utför vissa typer av städ och fastighetsuppdrag. Vi saluför även ett helt komplett städsysten, som inte släpper ut några ämnen som naturen inte tycker om.

Främst vill vi erbjuda våra kunder en helhetslösning inom det specifika rengöringsområdet, eftersom det främjar miljön, bra kontroll på kemikalier och metoder.

Vi vill ha nöjda kunder, därför dokumenterar vi noga tillsammans med kunden de uppdrag vi utför. Alla tjänster lämnar vi full garanti på.

Produkter som värnar om hälsa och miljö ligger oss varmt om hjärtat. Här på vår sida kan du hitta en del som vi själva har provat.
Alla produkter är full funktionsgaranti på.

Hjärtligt välkomna att anlita oss. Om inte annat, se över vad som står i städskåp och städrum. Vi hjälper gärna till med detta om så önskas.

Arbetsmiljöarbetet.

OHN Cleaning AB värdesätter att sätta personal och kund i främsta rummet när det gäller arbetsmiljön. OHN Cleaning AB är ett mindre företag som utför vissa typer av städ och fastighetsuppdrag. Främst vill vi erbjuda våra kunder en helhetslösning inom det specifika rengöringsområdet, eftersom det främjar miljön och bra kontroll på kemikalier och metoder.

Kompetens - Utveckling:

OHN Cleaning AB är ett företag med lång erfarenhet och medvetenhet inom rengöring, bakterier, ytor och material. Utbildning och kompetensutveckling sker kontinuerligt.

Leverantörer - Produkter:

Vi väljer omsorgsfullt våra leverantörer och produkter som vi använder på våra städuppdrag. De produkter vi i dag använder till golv är godkända av Svenska Naturvårdsverket. För produkter gällande livsmedelshantering används endast godkända produkter från Livsmedelsverket. Övriga produkter vi använder är integrerade eller helt nedbrytbara i naturen.

För mer info vänligen besök vår hemsida www.allti1.se

Företagsinformation:

Län

Kalmar län

Besöksadress

Blåsippevägen 3, 593 43, VÄSTERVIK

Webbsida

www.allti1.se

Telefon

0722-322439

E-post

ohn@telia.com

Allmän beskrivning:

Ny städmetod.

Vill ni göra en förändring och övergå till
rengöringsprodukter som är utvecklade av produkter baserade på naturliga och ofarliga mikroorganismer som finns överallt i vår natur och vår omgivning. Produkterna aktiveras och blir aktiva när de kommer i kontakt med organiskt material. Mikroorganismerna bryter ner och eliminerar föroreningarna / smutsen som orsakar dålig hygien, lukt, fett, fläckar m.m. Effektiviteten och den praktiska användningen gör att det går att rengöra på ställen där andra rengöringsmedel är oanvändbara.

Nu kommer den stora poängen, "Vad händer sedan?"
När allt organiskt material är uppätet eller förbrukat dör eller ingår mikroorganismerna i den naturliga faunan. Utan skador för människor, djur och miljö.

OHN Cleaning AB använder dessa produkter dagligen hos våra kunder. Vi tar fulla ansvaret för att så lite kemikalier som möjligt skall exponeras i kundernas innemiljö. Det innebär att allergier, irritationer på hud och andningsvägar inte existerar. Dessutom är vi rädda om våra medarbetare och vill definitivt inte att dom skall utsättas för kemikalier som kan ha negativa effekter på hälsan. Det känns också väldigt stimulerande att tömma ut en skurhink eller städmaskin i kommunernas avlopp, eftersom vi inte bidrar till ansträngda och utslagna reningsverk. Tvärtom så kanske de kan få lite hjälp av våra mikroorganismer. Reningsverken har ju egna mikroorganismer som kämpar med allt annat som släpps ut i avloppsnätet.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till OHN Cleaning. Städhjälp Västervik

Specialitet:

Städhjälp Västervik