Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Verksamhetsbeskrivning:

PricewaterhouseCoopers ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet.

PricewaterhouseCoopers har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov. Företaget erbjuder snabb tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden.

Revisionsbyråbranschen har en nyckelroll i näringslivet, både som expert och rådgivare åt företag och som garant för att den finansiella informationen svarar mot de krav på trovärdighet som en effektivt fungerande kapitalmarknad ställer. PricewaterhouseCoopers vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

Värderingarna Teamwork, Leadership och Excellence är gemensamma för hela den globala organisationen.

Företagsinformation:

Org.Nr

556029-6740

Län

Jämtlands län

Besöksadress

Häradsvägen 44, 830 70, HAMMERDAL

Postadress

BOX 77, 830 70, HAMMERDAL

Webbsida

www.pwc.se

Telefon

0644-10500

E-post

anette.bergendahl@se.pwc.com

Mobil

070-5850185

Fax

0644-10063

Specialitet:

Revision, redovisning, ekonomisk rådgivning, skattekonsultation, bolagsbildning, riskhantering, corporate finance, annan revisionsnära rådgivning.