Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på PETER KARLSSON'S EL & DATA AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Elinstallationer i Stockholm

PETER KARLSSON'S EL & DATA AB

Verksamhetsbeskrivning:

Elinstallationer i Stockholm.

Välkommen till PETER KARLSSON'S EL & DATA AB i Stockholm som erbjuder datorer, nätverk, datakonsult, bevattningsanläggningar, elinstallationer i Stockholm med mera.

För mer information besök oss gärna.

Välkommen!

 


Nätverk eller nät är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder som tillsammans bildar ett nät. Det är vanligt att åskådliggöra nätverk i någon form av nätdiagram. I matematisk mening är nätverk i allmänhet grafer.

  • Ibland när ordet nätverk används menas datornätverk.
  • Nätverksbegreppet används även för mänskliga nätverk, då kallat personligt nätverk eller organiserade nätverk. Ett egentligt nätverk är dock ingen egen juridisk person. Ett informellt nätverk skiljer sig från andra organisationer genom bristen på formella hierarkier.
  • Nätverksförsäljning är en metod för att organisera försäljning i en hierarkisk struktur, även kallad pyramidförsäljning.

Företagsinformation:

Org.Nr

556497-5992

Län

Stockholms län

Besöksadress

SKYTTEHOLM, 178 90, EKERÖ

Telefon

070-576 58 11

E-post

el.peter@telia.com

Peter Karlsson

070-5765811

Allmän beskrivning:

Elinstallatör :

En elektriker är en hantverkare som framför allt arbetar med installation och service av elektriska anläggningar.

Det finns fyra huvudtyper av elektriker:

  • Installationselektriker, arbetar huvudsakligen med elinstallation i nybyggnationer.
  • Serviceelektriker, utför service och små utbyggnader av redan befintliga anläggningar.
  • Industrielektriker, jobbar med underhåll framför allt vid industrier och fabriker.
  • Svagströmselektriker/kommunikationselektriker, utför huvudsakligen svagströmsinstallationer såsom data, tele, larm och passagesystem. Kallas även kattskinnselektriker.

En elektriker i film- och tv-inspelningssammanhang fungerar generellt som ljussättare och har då en mer konstnärlig roll.

Slogan:

Välkommen till PETER KARLSSON'S EL & DATA AB

Specialitet:

datorer, nätverk, elinstallationer, datakonsult, bevattningsanläggningar