Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på PRO Härnösand upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Förening i Härnösand

PRO Härnösand

Verksamhetsbeskrivning:

Förening i Härnösand Välkommen till PRO Härnösand vi är ca 1000 personer som, på olika sätt deltar i Pensionärernas Riks Organisation - PRO.
PRO arbetar för att vi äldre ska ha det bra och trivas på äldre dar!
Genom möten, studier och aktiviteter träffas vi regelbundet och tar del av det breda utbudet samt påverkar innehåll och val av aktiviteter och företrädare. vi finns på Ådalsvägen 15 i Härnösand. För mer information om oss eller våra aktiviteter  kontakta någon i styrelsen. eller kika in på vår hemsida. Välkommen till oss på PRO

Företagsinformation:

Org.Nr

888000-6617

Län

Västernorrlands län

Besöksadress

Ådalsvägen 15, 871 51, HÄRNÖSAND

Telefon

0611-23078

E-post

proharnosand@telia.com

Allmän beskrivning:

PRO bevakar pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet där medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.


PRO har sedan starten varit partipolitiskt obunden som organisation som står öppen för alla pensionärer. I stadgarna sägs: "Riksorganisationen och dess lokala och regionala organ är i förhållande till politiska partier obundna och till religiösa samfund och nykterhetsorganisationer neutrala".
PRO är Sveriges i särklass största pensionärsorganisation med 400 993 medlemmar

PRO bildades den 1 mars 1942 andra världskriget. De som varit med om att utveckla de stora folkrörelserna i början av seklet hade då blivit pensionärer och kände behovet av en pensionärsorganisation. Pensionärernas ekonomiska och sociala situation var eländig och pensionärernas behov pockade på att formuleras och bli hörda i samhällsdebatten. Men de som då stod för organiserandet av landets pensionärer såg även nödvändigheten av att fylla det tomrum som uppstår när man lämnar sitt arbete, nödvändigheten av att skapa träffpunkter, att göra även de mänskliga behoven av gemenskap till en uppgift för den nya organisationen. Att tillgodose dessa behov har allt sedan dess varit en viktig uppgift för PRO.

Viktiga frågor

Under åren har PRO verkat för bättre folkpension, ATP, pensionstillskott, bostadstillägg, bra äldrebostäder, utbyggd sjukvård och äldreomsorg samt rimliga avgifter för vård, tandvård och medicin. Dessa frågor är alltjämt aktuella. PRO har under senare år bland annat drivit fram ökade statsbidrag till äldreomsorg och sjukvård, höjda bostadstillägg, maxtaxa inom äldreomsorgen, högkostnadsskyddför äldre i tandvårdsförsäkringen, skattereduction för pensionärer, begränsningsregler i fastighetsskatten och förmögenhetsskatten samt avskaffat arvsskatt. PRO har en omfattande konsumentverksamhet med prispressargrupper och har genomfört en kartläggning av post- och bankservicen

Slogan:

Välkommen till Pro Härnösand

Specialitet:

Förening i Härnösand

Branscher: