Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Prodec Progress - Developing Education upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Personalutveckling Gävleborg

Prodec Progress - Developing Education

Verksamhetsbeskrivning:

Personalutveckling Gävleborg. Välkommen till Prodec Progress - Developing Education.

Vi erbjuder socialkompetens, ledarskap, utbildare i matematik, didaktik-metodik, utbildningar, mentor coaching, mentorskap, mentorskap för nyutbildade och personalutveckling i Gävle.
För mer info vänligen ring

Vad är Didaktik?

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll, [1] och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet, online eller på museum. Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskein. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik. Ämnesspecifik didaktik kan exempelvis vara fysikens didaktik eller modersmålets didaktik.

Företagsinformation:

Län

Gävleborgs län

Besöksadress

Glimmervägen 7, 806 33, GÄVLE

Telefon

026-100806

E-post

sjogren.bi@telia.com

Slogan:

Välkommen till Prodec Progress - Developing Education. Personalutveckling Gävleborg

Specialitet:

Personalutveckling Gävleborg