Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på PROKOM Ewa Persson, kvalitets- och miljöledning i Skåne upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Arbetsmiljö Skåne

PROKOM Ewa Persson, kvalitets- och miljöledning i Skåne

Verksamhetsbeskrivning:

Arbetsmiljö i Skåne. Välkomna till Prokom Ewa Persson.

Affärsidé
Att vara det natuliga alternativet för små och stora företag
vid uppbyggnad/utveckling av ett fungerande ledningssystem som;

- är lätt att administrera,
- ge vinster till företaget,
- är anpassat till företaget med rimlig nivå av dokumentation,
- tar rimlig tid och resurser,
- och framför allt är trevligt att arbeta med.

Våra kunder finns inom alla branscher och kan vara allt från erfarna skyddsombud, kvalitets- och Miljöchefer till noviser inom området. Vi garanterar resultat och från början överenskommet pris.

Låt oss visa att ett ledningssystem kan vara enkelt!

Arbetsmiljö
Vi bygger upp Ert systematiska arbetsmiljö- brandskyddsarbete från grunden.

- Vi gör punktinsatser allt efter Era behov,
- Vi gör riskanalyser och arbetsmiljöutredningar,
- Vi implementerar arbetsmiljö/ brandskydd i Ert befintliga ledningssystem,
- Vi finns till hands om ni behöver någon att rådfråga.
- Vi arbetar med Svensk författningssamling (SFS), AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) och OHSAS.

Vårt mål är enkel och godkänd dokumentation som är enkel att administrera. 

Mera information hittar ni på våran hemsida www.kvalitetmiljo.se

Företagsinformation:

Län

Skåne län

Besöksadress

Piruettvägen 7, 246 50, LÖDDEKÖPINGE

Telefon

0703-194149

E-post

e.persson@kvalitetmiljo.se

Öppettider:
Måndag - Fredag
bokat besök enligt önskemål

Bilder:

Slogan:

Det ska vara kul att arbeta med kvalitet och miljö och det ska ge resultat!

Specialitet:

Kvalitetsledning i Skåne, Arbetsmiljö i Skåne. Miljöledning i Skåne, Medicinteknik i Skåne