Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Psykoterapi & Samtal upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Psykoterapeuter Skellefteå

Psykoterapi & Samtal

Verksamhetsbeskrivning:

 

Psykoterapeuter Skellefteå. Psykoterapi & Samtal, vi erbjuder psykoterapeut, krissamtal, parsamtal, chefstöd, psykoterapi och psykoterapeuter Skellefteå. För mer info vänligen besök våran hemsida www.psykoterapiochsamtal.se

Vi är tre leg.psykoterapeuter*, som erbjuder psykoterapi och samtal. Det kan ske individuellt eller med par, familjer och grupper. Vi har var och en firma men samarbetar i ett nätverk där vi också delar lokal. Vår breda kompetens innefattar samtalskontakter i samband med kriser av skilda slag, relationsproblematik, ångest, depressioner, stress- och utbrändhetsproblematik samt rehabiliteringsstöd. Våra kontakter är korta och fokuserade eller längre och bearbetande. Vi ger också handledning och utbildning för personal, t.ex. i vård, skola och omsorg. Handledning är ett sätt att bibehålla och utveckla kompetensen i bemötandet och arbetet med andra människor.

Vårt nätverk omfattar olika psykoterapeutiska inriktningar:
- Kognitiv psykoterapi
- Psykodynamisk psykoterapi
- Par- och familjeterapi

Företagsinformation:

Län

Västerbottens län

Besöksadress

Trädgårdsgatan 8, 931 31, SKELLEFTEÅ

Postadress

FÅGELGATAN 1, 931 44, SKELLEFTEÅ

Telefon

070-5152889

E-post

eskilberggren@hotmail.com

Allmän beskrivning:

Att gå i samtalsterapi innebär påbörjandet av en förändringsprocess.
Samtalen, som förutsätter en dialog, innebär t.ex. reflekterande över sin livssituation, sätta ord på och uttrycka sina känslor, se mönster och sammanhang i sin livs-historia.
Detta ökar förutsättningarna för förändring och personlig mognad.

KBT bygger på modern forskning och är den terapimetod som med framgång används vid bl.a depressioner, ångest, fobier, stress- och utbrändhetsproblematik, missbruksproblematik mm.
I psykoterapin arbetar man med hur tankar och känslor påverkar våra handlingar och hur dessa också påverkas av de omständigheter vi lever i .
KBT är en aktiv behandlingsform där klient och terapeut gemensamt arbetar med att lösa klientens problem här och nu. Huvudsakligt fokus ligger på den nuvarande situationen men för att förstå hur våra erfarenheter tidigare i livet påverkar oss i dag kan det vara viktigt att göra en tillbakablick.
Våra föreställningar om oss själva och om omvärlden är resultatet av de erfarenheter vi har gjort tidigare i livet. I samarbete med terapeuten lär du dig att uppmärksamma och bättre förstå dig själv, dina tankar, känslor, beteenden och dess konsekvenser. Detta ökar möjligheten att långsiktigt korrigera och bryta negativa tanke- och beteendemönster som ställer till problem för dig själv eller i relation till andra.
Terapin är tidsbegränsad och vi kommer tillsammans överens om vilka mål du vill uppnå och hur länge vi ska arbeta tillsammans. Målet kan också vara personlig utveckling, en grund för reflexion kring yrkesliv, livssituationen i övrigt och ett bollplank för utveckling och problemlösning.

Bilder:

  • Tereaput.jpg

  • Tereaput2.jpg

  • Tereaput3.jpg

Slogan:

Välkommen till Psykoterapi & Samtal

Specialitet:

Psykoterapeuter Skellefteå, krissamtal, chefsstöd