Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Rbf Strömsundshus 2 upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Lägenheter i Strömsund

Rbf Strömsundshus 2

Verksamhetsbeskrivning:

Lägenheter i Strömsund. Välkommen till Rbf Strömsundshus 2.

Vi erbjuder Lokal, Lokaler, Uthyrning, Bostadsförmedling, Bostadsförmedlingar, Bostad, Bostäder, Hyresrätt, Hyresrätter, Fastighet, Fastigheter, Fastighetsförvaltning, Hyreshus och Riksbyggen.
För mer info vänligen ring.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet, och vi verkar tillsammans med våra förtroendevalda, engagerade medarbetare och våra boende.

Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela vägen – från möjligheten att börja bospara hos oss till första spadtaget och hela vägen till den dagliga förvaltningen. Vi utvecklar bostäder med de boende och förvaltningens bästa för ögonen och våra förvaltare har fördelen av att redan känna till de bostäder de tar över ansvaret för.

Affärsidé och vision

Riksbyggens verksamhet präglas av kvalitet, service och miljömedvetenhet. Vårt mål är att finnas med under hela processen, från det att fastigheten byggs till den löpande förvaltningen och på så sätt skapa attraktiva och trygga boendemiljöer.

Vår affärsidé

Riksbyggen utvecklar och förvaltar boendemiljöer med bostadsrätt som ska vara attraktiva för människor att leva i.

Vi ser till helheten och agerar långsiktigt
Vi sätter medlemmen i centrum
Vi skapar ett boende som är hållbart över tiden
Vi bygger långsiktiga relationer.

Som samhällsbyggare kan vi utveckla en unik samverkan med kommuner liksom offentliga och privata fastighetsägare.

Vi har en vision

Riksbyggen är utifrån sin kooperativa värdegrund den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt.

Vi skapar rum för hela livet!

Företagsinformation:

Org.Nr

716414-5489

Län

Jämtlands län

Besöksadress

Östringen, 833 35, STRÖMSUND

Postadress

Box 710, 831 28, ÖSTERSUND

Telefon

0702-589575

E-post

rosafia56@hotmail.com

Birgitta Eriksson

070-2589575

Allmän beskrivning:

Vårt uppdrag

Riksbyggen är ett kooperativt företag. Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Som medlems- och intresseorganisation verkar vi för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.

Vi arbetar aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris. Vi arbetar för bostadsrätten som boendeform och bevakar våra bostadsrättsföreningars intressen i omvärlden. Ofta driver vi bostadsfrågor tillsammans med andra organisationer för att få bättre genomslag

.
Vi träffar regelbundet ansvariga politiker och diskuterar viktiga boendefrågor som ekonomi, skatter, bostadsfinansiering, miljö och energi och behovet av att öka tryggheten och tillgängligheten i boendet. Vi arbetar även för att fler ska få bra bostäder i andra länder genom projektet Bygga&Bo
Vi bevakar och arbetar för att påverka den europeiska bostadpolitiken

70 år som samhällsbyggare

Ända sedan starten 1940 har Riksbyggen agerat samhällsbyggare och arbetat utifrån vetskapen om att det inte bara är hus att bo i som vi uppför, utan att det främst gäller att bygga ett samhälle och våra förutsättningar att bygga samhällen är goda.

Anledningarna till det är flera:

Vår kooperativa värdegrund och företagsform gör att vi har lättare att agera långsiktigt. Vi drivs inte av kvartalsekonomi vilket gör att vi kan balansera vårt samhällsansvar med vårt krav på god avkastning. Något som är svårare för dem som varje dag måste följa förändringar på börsen.

Vår verksamhet omfattar både bostadsutveckling och förvaltning. Det innebär att när de flesta byggherrar lämnar efter projektets slut så stannar vi kvar och driver den dagliga förvaltningen. Något som borgar för kvalitet i alla led.
Våra boende är våra ägare. Det leder till ett engagemang hos såväl boende som anställda. Och den nära relationen oss emellan leder till en kunskaps- och erfarenhetsöverföring som underlättar ett tryggt och gott boende.

Slogan:

Välkommen till Rbf Strömsundshus 2

Specialitet:

Lägenheter i Strömsund