Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Resultat Redovisning Berith Munter upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Redovisningskonsult Norrtälje

Resultat Redovisning Berith Munter

Verksamhetsbeskrivning:

Redovisningskonsult i Norrtälje. Välkomna till Resultat Redovisning Berith Munter.

Mitt koncept erbjuder helhetssyn och specialistkunskaper för mindre och
medelstora företag i olika branscher när det gäller ekonomi, skatter, revision m.m

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en större eller mindre organisatyndigheter.

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed.

En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad. Större aktiebolag och bolag verksamma under finansinspektionens tillsyn måste till exempel enligt lag ha en godkänd eller auktoriserad revisor medan man i till exempel ideella föreningar kan ha en ideell revisor, d.v.s en lekmannarevisor. Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns begränsningar för vem som får kalla sig för auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag.
 


 

Företagsinformation:

Län

Stockholms län

Besöksadress

Salnö 5041, 760 40, VÄDDÖ

Telefon

0176-93416

Mobil

0736-794714

Fax

0176-93010

Berith Munter

0736-794714

Marknadsföringskonsult Rickard L

0760-494564

Slogan:

Välkomna till Resultat Redovisning Berith Munter. Redovisningskonsult i Norrtälje

Specialitet:

Redovisningskonsult i Norrtälje