Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Röde Anlägg AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Grävarbeten i Krokom

Röde Anlägg AB

Verksamhetsbeskrivning:

Grävarbeten i Krokom. Röde Anlägg AB, jag erbjuder gräv och grävarbeten.
För mer info vänligen ring.

MARK- & SCHAKTARBETEN

Ska du bygga nytt eller behöver du fixa iordning din tomt? Då kan vi hjälpa dig med det.

Några exempel på markarbeten vi kan utföra är: jämna ut marken, ta bort träd och stubbar eller ställa iordning en skogsbilväg.

Vi har kunskap och utrustning för de flesta mark- och schaktarbetena.

DRÄNERING

Husdränering - fukt är ett hot mot ditt hus

Fuktskador på grund och i källare är tyvärr vanliga problem. Att dessa uppstår kan bero på många olika orsaker. Det vanligaste är dock att materialet som användes vid nybyggnationen är uttjänt efter 30-40 år, och då slutar det att fungera som det skall.


Detta märks tyvärr oftast inte omedelbart utan först efter att skada uppstått på någon del av huset. Har man ett hus byggt på 70-talet eller tidigare är det en god idé att se över dräneringen innan dyra och svårreparerade fuktskador uppstår.

Husdränering är ett område där vi har stor sakkunskap och vår maskinpark är mycket lämpad för denna typ av arbete. Vi tar största möjliga hänsyn till miljön och strävar efter att göra minsta möjliga åverkan på omgivningen.

Företagsinformation:

Org.Nr

556625-6250

Län

Jämtlands län

Besöksadress

RÖDE 1173, 830 44, NÄLDEN

Telefon

0640-240 52

Mobil

070-345 14 57

VD Stefan Björklund

070-3451457

063-518711

Mobil

070-3451457

Allmän beskrivning:

En grävmaskin är en typ av anläggningsmaskin som bland annat används för grävning och rivning.

Ibland kallas en grävmaskin för grävskopa, som egentligen är den skopa som sitter på grävmaskinens arm.

Grävmaskiner tillhör den grupp anläggningsmaskiner som tillverkas i störst antal av alla förekommande anläggningsmaskiner i världen.
Grävmaskiner från både Volvo och Caterpillar
Lingrävmaskin typ KL230 från Landsverk i Landskrona [1]
Hjulgående grävmaskin som går på järnvägsspår.

Grävmaskiner består av en undervagn, överdel samt aggregatdel. Överdelen har en motor- och hyttdel som fritt kan roteras i förhållande till undervagnen. Själva grävarbetet utförs med grävaggregatet som är uppbyggd av två fasta länkar, bom respektive sticka/skaft, som manövreras med hydraulik som ännu fram till i början på 1960-talet manövrerades av stålwires och vinschar som drog upp skopan. Den senare typen benämndes "Lingrävare". På riktigt stora grävmaskiner kan stålwire fortfarande förekomma. På senare tid har så kallad "trippelbom", "knäckbom" eller "citybom" kommit till användning, där en extra, hydrauliskt manövrerad led lagts in där "monobomen" är böjd. Istället för skopor kan även andra typer av redskap, som till exempel tjälkrok, asfaltskärare, grip, eller pallgafflar anslutas till redskapsfästet som vanligtvis (på maskiner upp till cirka 50 tons totalvikt) är hydrauliskt reglerat. Under de senaste tio åren har förekomsten av eftermonterade skördaraggregat (se Skogsmaskin) på grävmaskiner ökat markant, detta som ett bra komplement vintertid då vanliga grävarbeten ofta står still. En annan bidragande orsak är att en sådan maskin är billigare än en komplett skördare. Grävmaskinen används som markberedare där marken kräver att den bereds med grävmaskin, detta kan bero på flera olika orsaker: vattenrik mark, område med risk för uppfrysnig av plantor, eller när man har gjort andra ingrepp i skogen med grävmaskin som stubbrytning och dikesrensning på kallytor.

Slogan:

Välkommen till Röde Anlägg AB

Specialitet:

Grävarbeten i Krokom, gräv