Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på ROLL, FREDRIK upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Hypnos Linköping

ROLL, FREDRIK

Verksamhetsbeskrivning:

Hypnos Linköping 

När jag föreslår en patient att vi ska arbeta med hypnos, så har vi alltid ett ingående samtal om vad det innebär, och patienten får fråga och kommentera hur mycket som helst. Jag arbetar med en mycket tillåtande form av hypnos, där patienten alltid har frihet att välja att ta till sig vad som känns bäst just för tillfället. Om man vill kan man alltid när som helst själv gå ur hypnosen. För mig är hypnos ett mycket värdefullt hjälpmedel när jag arbetar med att hjälpa tandvårdsrädda att komma över sin rädsla. Jag har bl a gått en 3-årsutbildning i hypnos och psykoterapi och har också utvecklat en särskild verksamhetsgren, personlig utveckling, som jag arbetar med vid sidan av mitt arbete som tandläkare.

Om Du har personliga svårigheter eller problem kan det finnas möjlighet att påverka dem genom samtal och eventuellt hypnos. Med hjälp av hypnos kan Du komma närmare viktiga delar av Ditt inre som kan vara svårtillgängliga annars. Du har möjlighet att stärka resurser inom Dig och kanske även hitta helt nya resurser, som Du kanske inte visste att de fanns. Så gott som alla människor har mer inre resurser än vi vet om.Jag arbetar på ett sätt så att Du hela tiden ska kunna känna Dig trygg. Du kan säga ifrån när som helst om något inte skulle kännas helt bra, så kan vi gå tillbaka till ett moment där det kändes bra.Personlig utveckling kan sägas vara ett sätt att förbättra sin förmåga att hantera svårigheter man möter i tillvaron. Man kan bildligt talat skaffa sig bättre redskap.Exempel på problem som man kan arbeta med på detta sätt är relationsproblem, bristande självförtroende, inre oro, fobier mm.Även om detta ofta är ett mycket bra sätt att komma till rätta med personliga problem, så kan det naturligtvis också finnas problem som kan vara svåra att avhjälpa med enbart det här sättet att arbeta. Ibland kan det behövas andra sätt att hantera situationen, t ex psykiatrisk hjälp. Om Du funderar över sådant får Du gärna diskutera med mig om Du vill.

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Företagsinformation:

Län

Östergötlands län

Besöksadress

GÖTGATAN 35, 582 31, LINKÖPING

Telefon

013-144090

E-post

tandl@fredrikroll.se

Allmän beskrivning:

Hypnos har alltid fascinerat människor genom tiderna. Jag vill här berätta lite om vad hypnos är för något och även hur jag ser på och arbetar med hypnos.

Vi har alla mer eller mindre en naturlig förmåga att koncentrera oss på olika saker. Det kan vara en värdefull förmåga i många sammanhang, t ex när man har krävande arbetsuppgifter. Det kan också vara bra för att ta till sig glädjeämnen i livet, t ex att njuta av att läsa en bra bok eller se en bra film på bio eller TV, eller varför inte att helt enkelt koppla av och ha det skönt efter en jobbig arbetsvecka.

Hypnos är när man på ett systematiskt sätt använder denna naturliga förmåga till koncentration. En definition på hypnos är helt enkelt "riktad uppmärksamhet". Det vanligaste är att man riktar uppmärksamheten på något som ger avslappning. Antingen kan man koncentrera sig direkt på att känna tyngd och avslappning i kroppen, eller också kan man t ex använda sig av behagliga minnen. En av hypnotisörens uppgifter kan då vara att på olika sätt ge hjälp och stöd för en sådan koncentration.

Hypnos bygger alltså på ett helt naturligt tillstånd av koncentration eller uppmärksamhet. Det är inte mer konstigt än att en person som t ex dagdrömmer eller är djupt försjunken i en bok, kan verka mycket frånvarande och kanske inte ens märker att han (eller hon) blir tilltalad, för att inte tala om en troligen ganska vanlig familjesituation, då en del av familjen är helt absorberad av t ex en spännande ishockeymatch på TV, medan andra försöker tala om att maten är färdig.

Förutom sådana vardagliga situationer, har hypnos gemensamma drag med olika former av meditation och religiös bön, som också innebär intensiv koncentration. En annan likhet är att man i sådana tillstånd lättare får kontakt med delar av sitt inre som kan vara svårtillgängliga annars.

Slogan:

Välkommen till FREDRIK ROLL i Linköping!

Specialitet:

hypnos, hypnosterapi, alternativterapi