Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Sällskapet Länkarna Eskilstuna upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Alkoholproblem Eskilstuna

Sällskapet Länkarna Eskilstuna

Verksamhetsbeskrivning:

Välkomna till Sällskapet Länkarna i Eskilstuna

Länkarna är en förening som stödjer människor som av sin egen fria vilja vill komma ur sitt missbruk. Vi hjälper och stötter dig i Eskilstuna oavsett om det är alkoholproblem eller andra droger.

Följande 7 punkter utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapet Länkarnas medlemmar:

Erkänn att DU ej behärskar spriten
Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen
Ställ inga krav på Dina medmänniskor
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa
Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra

Vi är en nykterhetsorganisation som har lång erfarenhet inom missbruk, och med vår kunskap och din vilja är det möjligt att få ett nyktert liv.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Företagsinformation:

Org.Nr

818000-3314

Län

Södermanlands län

Besöksadress

Lohegatan 8, 633 55 , ESKILSTUNA

Telefon

016144670

Gästtelefon

01635 87 20

Slogan:

Välkommen till Länkarna Eskilstuna

Specialitet:

Alkoholproblem Eskilstuna