Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Sandbergs Gräv Tystberga upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Entrepenad Nyköping

Sandbergs Gräv Tystberga

Verksamhetsbeskrivning:

Entreprenad Nyköping. Välkommen till Sandbergs Gräv Tystberga.

Sandbergs Gräv Tystberga har lång och god erfarenhet i branchen vilket borgar för väl utförda och prisvärda arbeten inom schaktning, dränering, entreprenadmaskinarbeten, grundarbeten, markarbeten, entreprenadarbeten och entreprenad i Nyköping kommun.

Kontakta när som helst Sandbergs Gräv Tystberga för råd och offert på schaktning, dränering, entreprenadmaskinarbeten, grundarbeten, markarbeten, entreprenadarbeten och entreprenad i Nyköping kommun.

Välkommen!

Företagsinformation:

Län

Södermanlands län

Besöksadress

Norrhem Längtan, 611 99, TYSTEBERGA

Telefon

0155-261566

E-post

sandbergs.g.tystberga@telia.com

Lars-Göran Sandberg

0705-824939

Allmän beskrivning:

Markarbete är formandet av mark för att forma ett kulturlandskap, eller uppföra en byggnad eller anläggning. För markarbete kan man använda handverktyg som spadar, eller anläggningsmaskiner som grävmaskiner.

Vid dränering gräver man ned dräneringsrör för effektivare avrinning. Dräneringsrör skiljer sig från avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och är inte täta. Till de äldre dräneringarna användes antingen tegelrör eller betongrör med öppna skarvar. Detta för att ytvatten och grundvatten ska kunna tränga in i rören och därefter ledas bort. I dag använder man plaströr eller slang med en dimension från cirka 50 till 150 millimeter. Det finns dräneringsrör med eller utan flätad kokos för att förhindra att dräneringsrören täpps igen av jord eller sand. De rör som inte har kokosväv lägger man grovt sågspån omkring, eller vad som är praxis vid grundläggning genom att omsluta rören och en del av makadamen med fiberduk.Dränering

Vid dränering gräver man ned dräneringsrör för effektivare avrinning. Dräneringsrör skiljer sig från avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och är inte täta. Till de äldre dräneringarna användes antingen tegelrör eller betongrör med öppna skarvar. Detta för att ytvatten och grundvatten ska kunna tränga in i rören och därefter ledas bort. I dag använder man plaströr eller slang med en dimension från cirka 50 till 150 millimeter. Det finns dräneringsrör med eller utan flätad kokos för att förhindra att dräneringsrören täpps igen av jord eller sand. De rör som inte har kokosväv lägger man grovt sågspån omkring, eller vad som är praxis vid grundläggning genom att omsluta rören och en del av makadamen med fiberduk.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Sandbergs Gräv Tystberga. Entreprenad Nyköping

Specialitet:

Entreprenad Nyköping