Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på SITA SVERIGE AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Avfallshantering i Sundsvall

SITA SVERIGE AB

Verksamhetsbeskrivning:

Avfallshantering i Sundsvall

Har bra renome hos kunderna.

SITA Sverige är ett av Sveriges ledande företag inom avfallshantering och återvinning. Vi hjälper dig med avfallshantering, källsortering, slamsugning, marksanering, tankrengöring, cisternkontroll, containerhantering, torrsugning, högtrycksspolning. Certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom avfallshantering.

Specialitet

Avfallshantering, Helhetslösningar, Källsortering, Miljökonsulttjänster, Containerhantering, Cisternkontroll, Farligt avfall, Slamsugning, Torrsugning, Högtrycksspolning, Återvinning, Marksanering, Tankrengöring, Förvaring sekretesspapper, Förvaring kontorspapper och Utrustning.

Företagsinformation:

Org.Nr

556108-8393

Län

Västernorrlands län

Besöksadress

Norra vägen 12, 856 50, SUNDSVALL

Webbsida

www.sita.se

Telefon

060-144400

E-post

nord@sita.se

Fax

060-144401

Lennart Persson

0660-299736

Allmän beskrivning:

Avfallshantering är att hantera olika former av avfall från bland annat hushåll men även från industrier. Det är upp till varje kommun att se till att avfall/sopor återvinns/förbränns på ett lämpligt sätt.

Det vanligaste i Norden idag är att soporna kastas i soppåsar och slängs i sopkärl. När den blir full töms den i en sopbil som kör den till en sopanläggning. Papperet blöts ner, siktas och torkas till nytt papper, plasten återvinns, hushållssoporna/-avfallet förbränns i jätteugnar till fjärrvärme, glaset värms upp och kyls ner till nytt glas, och trädgårdsresterna blir komposterad till matjord

 


 

Slogan:

Välkommen till SITA Sverige

Specialitet:

Avfallshantering, Helhetslösningar, Källsortering, Miljökonsulttjänster, Containerhantering, Cisternkontroll, Farligt avfall, Slamsugning, Torrsugning, Högtrycksspolning, Återvinning, Marksanering, Tankrengöring, Förvaring sekretesspapper, Förvaring kontorspapper och Utrustning.