Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Smågö Service AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Skärgårdstransporter Västervik

Smågö Service AB

Verksamhetsbeskrivning:

Skärgårdstransporter Västervik. Smågö Service AB. Vi erbjuder Fraktfärja, Skärgårdstransport, Stuguthyrning, Persontransporter, Fisketurism, Bogsering och Sjötransport.
För mer info vänligen ring eller besök vår hemsida.

Vi på Smågö

På Smågö bor det idag två familjer året runt, Kempe och Hultbergs. Vi i familjen Hultberg består av Paul, Anita och våra barn Emelie och Sebastian. Paul har sina rötter på Smågö och vi flyttade ut hit 1989.

Smågö Service AB är ett företag vi har drivit en tid. Tack vare vår fraktfärja "Ambjörn" har företaget blivit våran huvudsakliga sysselsättning. Men förutom frakt så utför vi även brygg- och muddringsjobb och har även skogen och jordbruket som bisyssla. Det finns också planer på att hyra ut ett nybyggt hus (se uthyrning) som dock inte är riktigt klart än.

Natur

Mitt emellan Björkö och Hasselö ligger Smågö. Till konturen oformlig som en amöba med vikar som skär långt in i land och långt utdragna uddar, vilka ibland nästan snörper av vikarna till laguner. Smågö är omgiven av en tät arkipelag med öar av alla storlekar. Detta gör ön svår att nå med stora och eller djupgående skutor.

Lika oregelbunden som ön är horisontellt i mötet med vattnet, lika oregelbunden är den vertikalt i mötet uppåt; hela ön är ett enda gytter av skrovliga bergknallar åtskilja av djupa och smala dälder, en kuperad hällmark av sällan skådat slag.

Berggrunden domineras av sk Loftahammargranit, som egentligen är en (porfyrisk) gnejsgranit. Alla dalstråk och låglänta partier täcks av lera eller morängrus. Öns högsta klackar når 25 meter över havet och är merendels kalberg. Smågö är ur vegetationssynpunkt en typisk representant för mellanskärgården.

Den södra halvan av ön domineras idag av öppen inägomark och lövinslaget är här stort, till skillnad från den norra halvan, som tonar i mörkt grönt av barrskog, huvudsakligen tall. På Smågö betas hagmarkerna, till viss del även skogen och strandängarna. Runt om på ön finns många hävdindikerande växter t ex gulkämpe, kustarun, stagg och brudbröd.

Företagsinformation:

Org.Nr

556680-9843

Län

Kalmar län

Besöksadress

SMÅGÖ, 593 91, VÄSTERVIK

Webbsida

smago.se

Telefon

0490-91140

E-post

info@smago.se

Mobil

073-0551140

Paul Vd/ Högst ansv

073-0551140

Allmän beskrivning:

På Smågö bor det idag två familjer året runt, Kempe och Hultbergs. Vi i familjen Hultberg består av Paul, Anita och våra barn Emelie och Sebastian. Paul har sina rötter på Smågö och vi flyttade ut hit 1989.

Smågö Service AB är ett företag vi har drivit en tid. Tack vare vår fraktfärja "Ambjörn" har företaget blivit våran huvudsakliga sysselsättning. Men förutom frakt så utför vi även brygg- och muddringsjobb och har även skogen och jordbruket som bisyssla

Vi på Smågö

På Smågö bor det idag två familjer året runt, Kempe och Hultbergs. Vi i familjen Hultberg består av Paul, Anita och våra barn Emelie och Sebastian. Paul har sina rötter på Smågö och vi flyttade ut hit 1989.

Smågö Service AB är ett företag vi har drivit en tid. Tack vare vår fraktfärja "Ambjörn" har företaget blivit våran huvudsakliga sysselsättning. Men förutom frakt så utför vi även brygg- och muddringsjobb och har även skogen och jordbruket som bisyssla. Det finns också planer på att hyra ut ett nybyggt hus (se uthyrning) som dock inte är riktigt klart än.

Natur

Mitt emellan Björkö och Hasselö ligger Smågö. Till konturen oformlig som en amöba med vikar som skär långt in i land och långt utdragna uddar, vilka ibland nästan snörper av vikarna till laguner. Smågö är omgiven av en tät arkipelag med öar av alla storlekar. Detta gör ön svår att nå med stora och eller djupgående skutor.

Lika oregelbunden som ön är horisontellt i mötet med vattnet, lika oregelbunden är den vertikalt i mötet uppåt; hela ön är ett enda gytter av skrovliga bergknallar åtskilja av djupa och smala dälder, en kuperad hällmark av sällan skådat slag.

Berggrunden domineras av sk Loftahammargranit, som egentligen är en (porfyrisk) gnejsgranit. Alla dalstråk och låglänta partier täcks av lera eller morängrus. Öns högsta klackar når 25 meter över havet och är merendels kalberg. Smågö är ur vegetationssynpunkt en typisk representant för mellanskärgården.

Den södra halvan av ön domineras idag av öppen inägomark och lövinslaget är här stort, till skillnad från den norra halvan, som tonar i mörkt grönt av barrskog, huvudsakligen tall. På Smågö betas hagmarkerna, till viss del även skogen och strandängarna. Runt om på ön finns många hävdindikerande växter t ex gulkämpe, kustarun, stagg och brudbröd.

Slogan:

Välkommen till Smågö Service AB. Skärgårdstransporter Västervik

Specialitet:

Skärgårdstransporter Västervik , Sjötransport, Stuguthyrning

Branscher: