Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på SÖRGÅRDENS BEHANDLINGSHEM AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Särskilt boende i Kalmar

SÖRGÅRDENS BEHANDLINGSHEM AB

Verksamhetsbeskrivning:

Särskilt boende i Kalmar . Välkommen till SÖRGÅRDENS BEHANDLINGSHEM AB som erbjuder missbruk, utredning, eftervård, vård, omsorgsverksamhet, rehabilitering, behandlingshem, Särskilt boende i Kalmar m.m För mer information gå in på www.castatorcare.se eller besök oss gärna. Välkommen!

Företagsinformation:

Org.Nr

556385-8629

Län

Kalmar län

Besöksadress

HÄRADSVÄGEN 28, 384 92, ÅLEM

Postadress

NORRAVÄGEN 35, 392 34, KALMAR

Telefon

0499-22223

0499-22223

Lina Fransson VD

lina@casatorcare.se

Ida Löfström Marknads och Kvalitetsansvarig

ida@casatorcare.se

Klara Idensjö Föreståndare/Verksamhetschef

klara@casatorcare.se

Cecilia Friberg Föreståndare/Verksamhetschef

cecilia@casatorcare.se

Cecilia Kindahl Föreståndare/Verksamhetschef

cecilia.k@casatorcare.se

Allmän beskrivning:

Särskilt boende är i Sverige det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg. Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner.

Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunen. Ansökan görs enligt Socialtjänstlagen och avslag kan överklagas till länsrätten. För att en person ska beviljas särskilt boende krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten.

Den äldre hyr en lägenhet inom boendet och använder egna möbler, vilket gör att bostadstillägg utbetalas enligt gällande regler. Mat och omsorg betalas separat. Dygnet runt finns personal tillgänglig och kommunen svarar upp till sjuksköterskenivå för de boendes hälsa. Distriktsläkare gör regelbundna besök. Särskilda boenden utgör ofta samlingspunkter där även andra än de boende kommer för att äta i restaurang och delta i aktiviteter.

Kammarrätten avgjorde i april 2006 ett ärende, där länsstyrelsen i Stockholm motsatt sig ett privat vårdföretags önskan, att i viss utsträckning ersätta nattpersonal med ett larmsystem baserat på rörelsedetektorer. Domen utföll till vårdföretagets fördel

Slogan:

Välkommen till SÖRGÅRDENS BEHANDLINGSHEM AB

Specialitet:

Särskilt boende i Kalmar