Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Starta företag i Arjeplog upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Företagarna Arjeplog

Starta företag i Arjeplog

Verksamhetsbeskrivning:

Starta företag i Arjeplog. Välkomna till Företagarna Arjeplog.
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Det ska vara enkelt och det ska vara värt mödan att vara företagare. Företagarnas ledord är näringsfrihet och fri konkurrens. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av Europas mest företagarvänliga länder. Vi är inget politiskt parti. Företagarna är kritiska mot alla politiker som inte står för den politik vi vill ha och vi samarbetar med alla som är för en mer företagarvänlig politik. Vi pratar med alla – ministrar och opposition, fackföreningar och organisationer – alla som vill arbeta för ett bättre företagarklimat och som inte bara ger tomma löften. Även om samtliga politiska partier i teorin är för företagande görs det fortfarande för lite för att underlätta företagandet och därmed skapa fler jobb. Det vill vi ändra på! En av våra viktigaste uppgifter är att klargöra sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar 75 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete. Vårt arbete präglas av att vi är ute bland företagare, stora som små, runt om i Sverige. Vi får därigenom en tydlig bild av vad som är viktigt för att underlätta vardagen för Sveriges företagare och entreprenörer.

Företagsinformation:

Org.Nr

899100-0921

Län

Norrbottens län

Besöksadress

Drottninggatan 3, 930 90, ARJEPLOG

E-post

eva.ch.karlberg@telia.com

Mobil

0702-119960

Eva Karlberg

0702-119960

Allmän beskrivning:

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar 75 000 företagare i många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för 75 000 företagare har vi en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Vår opinionsbildning resulterar i högsta grad i förbättrade villkor för den som startar, äger och driver företag i Sverige. Vi påverkar makthavare och beslutsfattare på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Vi driver opinion gentemot politiker och andra makthavare om förändringar av regelverk och lagar för att dessa ska stimulera företagandet i Sverige. Att vi lyfter upp frågor som är viktiga för företagare på den offentliga agendan gör att politiker alltmer ser verkligheten utifrån en företagares perspektiv. Det vittnar bland annat vårt stora genomslag i media om. I Sveriges riksdag har Företagarna ett nätverk med närmare 200 ledamöter från alla partier. Det är dessutom många företagare och medlemmar runt om i landet som med stort engagemang arbetar för att driva våra frågor. Alla instanser är viktiga för att vi ska åstadkomma förändring.

Slogan:

Välkomna till Företagarna Arjeplog. Starta företag i Arjeplog

Specialitet:

Starta företag i Arjeplog