Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på STEN & BETONG I GÄLLIVARE AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

BETONGSÅGNING I GÄLLIVARE

STEN & BETONG I GÄLLIVARE AB

Verksamhetsbeskrivning:

Betongsågning i Gällivare. Välkomna till Sten & Betong i Gällivare AB.

Om oss: Betonghåltagning. Utför alla inom branschen förekommande arbeten. Vill ni veta mera om Betongsågning i Gällivare vänligen ring

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet (se nedan), vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen hos ballasten - alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Företagsinformation:

Org.Nr

556474-0834

Län

Norrbottens län

Besöksadress

SPELMANSGATAN 7, 983 33, MALMBERGET

Telefon

0970-21242

Mobil

0703-821242

Fax

0970-21243

VD Sten Henriksson

0703-821242

Marknadsföringskonsult Rickard L

0760-494564

Allmän beskrivning:

Nästan all betong som används kommersiellt tillverkas i betongfabriker där man blandar cement, ballast (sand, grus och sten) samt kemiska tillsatsmedel för att ge betongen vissa egenskaper. När detta har blandats till en betongmassa vid fabrik måste den transporteras till den plats där den ska användas. Transporten sker vanligen med en lastbil där betongen förvaras i en behållare som roterar. Denna rotering sker för att betongen inte ska hårdna och för att ytterligare blanda till betongmassan så att den är helt homogen när den ska användas.

Vid byggplatsen pumpas betongmassan från lastbilen till den form som har förberetts. Vanligtvis gjuter man in korslagda armeringsstänger för att ge betongen större dragstyrka. När massan har placerats i formen måste den komprimeras vilket vanligen sker med handhållna stavvibratorer. Syftet är att få massan att helt uppfylla formen så att inte luftfickor uppkommer. Det finns även självkompaktande betong som inte behöver komprimeras.

Betongmassan kommer inom några timmar att hårdna men helst bör betongens yta skyddas mot uttorkning under några dygn, till exempel genom vattning.
Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktion som uppkommer när vatten blandas med cement. Därigenom utvecklas värme och detta gör att man kan gjuta i betong även när det är mycket kallt.

Slogan:

Välkomna till Sten & Betong i Gällivare AB. Betongsågning i Gällivare

Specialitet:

Betongsågning i Gällivare