Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Stensnäs service & maskin, Nora upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Hydraulik i Nora

Stensnäs service & maskin, Nora

Verksamhetsbeskrivning:

Hydraulik i Nora. Välkommen till Stensnäs service & maskin, Nora som erbjuder maskiner, maskinverktyg, service, reparationer, entreprenadmaskiner, maskiner, underhåll, hydraulik i Nora med mera.
För mer information ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

Hydraulik (av grekiskans hydor, "vatten" och aulo's, "rör") är ett samlingsbegrepp för komponenter som ingår i ett hydrauliksystem, vanligen benämnt hydraulsystem. Hydraulsystem är inordnade i gruppen fluidsystem (både vätska och gas) där hydraulsystem arbetar med vätska och pneumatiksystem arbetar med gas. Ett hydraulsystem är en konstruktion avsedd att medelst en strömmande trycksatt vätska överföra, och i de flesta fall styra energin, från en kraftkälla i form av en el-motor eller förbränningsmotor, till hydraulmotorer och/eller hydraulcylindrar. Hydraulsystemets pumpar, motorer, regulatorer, ventiler och accumulatorer kan därvid styras på en rad olika sätt för att åstadkomma en för alla maskintyper mycket hög verkningsgrad och precision i energiöverföringen, till skillnad från mekaniska transmissioner som har kraftiga begräsningar i reglerbarhet. Man skiljer mellan hydraulsystem även kallade hydrostatiska system och hydrodynamiska system. Den effekt som överförs i ett hydraulsystem definieras av vätskans tryck (N/m²) multiplicerad med volymflödet (m³/sekund). Hydraulsystemets verkningsgrad (ηtotal) definieras som utgånde effekt (Watt) dividerad med ingående effekt och ligger för konventionella hydraulsystem i området max. 0,90-0,75. De flesta typer av hydraulsystem för kontinuerlig överföring av hydrauleffekt kräver någon form av kylare för att inte vätskan ska överhettas (temperaturer över cirka 80-90 °C).

Företagsinformation:

Län

Örebro län

Besöksadress

KNUTSBERGSVÄGEN 14, 713 30, NORA

Telefon

070-3751729

Mikael Larsson

070-3751729

Slogan:

Välkommen till Stensnäs service & maskin, Nora

Specialitet:

Hydraulik i Nora.