Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på STEVOS BYGG I KROKOM upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Betong i Krokom

STEVOS BYGG I KROKOM

Verksamhetsbeskrivning:

Betong i Krokom. Välkommen till STEVOS bygg Krokom som erbjuder betongvaror, finsnickeri, putsarbeten, betongarbeten, mur, murare, murning, puts, stensättning, sten, stenarbeten, betong i Krokom med mera. För mer information gå in på www.stevosbyggkrokom.com eller ring och besök oss gärna.

Välkommen!

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet (se nedan), vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen hos ballasten - alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Företagsinformation:

Org.Nr

760630-6137

Län

Jämtlands län

Besöksadress

Albertinavägen 12, 835 32, KROKOM

Telefon

0761-397906

E-post

stevosbyggkrokom@hotmail.com

Stevo Zorovic

0703-997704

stevosbyggkrokom@hotmail.com

Allmän beskrivning:

Murare är ett yrke i byggbranschen. Murare murar murförband vid uppförande byggnader med fasader av tegel. Murare uppför även skorstenar samt monterar eldstäder som till exempel Kakelugnar. En plattsättare är oftast en murare eller har genomgått dess grundutbildning.

Puts är ett tunt ytskikt av bruk på till exempel byggnader, invändigt och utvändigt. Putsen, putsbruket, har använts som fasadmaterial sedan antiken. Putsens syfte är att hålla ihop konstruktioner, skydda den bakomliggande väggen samt att ge en vacker yta.

Putsbruk består av bindemedel, ballast och vatten. Ballasten är vanligen sand, bindemedlet är olika proportioner av till exempel cement, gips, kalk eller plast. Putsbruk delas in i hållfasthetsklasserna A-E, där A är hårdast och E mjukast. Det som avgör hårdheten i vanlig fasadputs är blandningen cement/kalk. B- och C-bruk är idag vanligast vid putsning. D och E används främst till äldre byggnader.

Bilder:

Slogan:

Välkommen till STEVOS bygg Krokom

Specialitet:

Betong i Krokom