Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Stiftelsen Dalahem upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Familjehem Falun

Stiftelsen Dalahem

Verksamhetsbeskrivning:

Familjehem Falun. Välkommen till Stiftelsen Dalahem

Stiftelsen Dalahem är en stiftelse som arbetar med förstärkt familjehemsvård och har funnits sedan 1990.

Stiftelsen Dalahems familjehem och jourfamiljehem finns runt om i länet och tar emot barn och ungdomar 0-18 år från hela landet men i första hand från länets kommuner.

Stiftelsen Dalahem har en styrelse bestående av fem ledamöter och lika många ersättare. Dessa ledamöter består av förtroendevalda politiker och tjänstemän inom socialtjänsten som Region Dalarna utser. Mandatperioden utgör fyra år.

Stiftelsen Dalahem jobbar med kontrakterade familjehem.

Familjehem för längre placeringar – ungdomar 12-18 år.

Jourfamiljehem för akuta situationer och kortare placeringar – barn 0-18 år.

Stor vikt på utbildning och handledning för alla familje-/jourfamiljehem och socialsekreterare.

Stiftelsen Dalahem har valt ubildningsmetoden PRIDE för att skapa insikt i konsten att vara familjehem/jourfamiljehem. Denna utbildning i familjehemsvård förmedlar övertygelsen att varje människovårdare är "sitt eget instrument".

Många barn idag behöver under längre eller kortare perioder bo i en annan familj. Ett familjehem/jourfamiljehem tar hand om barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina egna föräldrar. Det kan handla om svårigheter i hemmet eller en ung persons destruktiva beteende.

Som familjehem/jourfamiljehem behöver man vara trygg, ha sunt förnuft, tycka om barn och ungdomar och ha en stabilitet i livet för att kunna möta de behov som dessa har. Att vara familjehem/jourfamiljehem är att lyssna, att sätta gränser, att respektera, att ha kraft, att skapa förtroende och att visa på möjligheter.

Som familjehem/jourfamiljehem delar du ansvaret för barnet med föräldrarna och socialtjänsten. Man måste därför kunna samarbeta med biologiska föräldrar, socialtjänsten och eventuellt andra instanser beroende på barnets/ungdomens behov.

Stiftelsen Dalahem har valt utbildningsmetoden PRIDE för att skapa insikt i konsten att vara familjehem/jourfamiljehem.

Företagsinformation:

Org.Nr

883201-5716

Län

Dalarnas län

Besöksadress

Tunnbindarevägen 2, 791 61, FALUN

Webbsida

www.dalahem.se

Telefon

023-19290

E-post

info@dalahem.se

Sara

0703-440484

Ing-Marie

0733-446806

Allmän beskrivning:

Handledning.

Stiftelsen Dalahems familjehem erbjuds och förväntas delta i kontinuerlig handledning.

Handledning ses också som en del i kontinuerlig fortbildning, med fokus på personlig utveckling, reflektion utifrån systemteoretiskt synsätt.

Vi som arbetar administrativt har också handledning utifrån ett systemteoretiskt synsätt.

Våra jour-/familjehem.

Våra kontrakterade jour-/familjehem finns spridda runt om i Dalarna och är samtliga PRIDE-utbildade. Att vara ett kontrakterat jour-/familjehem ställer stora krav på personlig trygghet, tid och tålamod. Att vara jour-/familjehem medför också många kontakter med anhöriga, skola, socialtjänst, bup, etc varför det i varje familj finns en vuxen hemma.

Vi sätter stort värde på utveckling för våra jour/familjehem:

Handledning i grupp under ledning av extern handledare

Återkommande utbildning främst i form av temadagar, fortbildningsdagar

Möjlighet till regelbunden avlastning

Fortlöpande kontakt med familjehemskonsulenterna vid Stiftelsen Dalahem

Bilder:

Slogan:

Välkommen till Stiftelsen Dalahem. Familjehem Falun

Specialitet:

Familjehem Falun