Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Strategisk Arbetsmiljö Blidberg AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Arbetsmiljö i Stenungsund

Strategisk Arbetsmiljö Blidberg AB

Verksamhetsbeskrivning:

Arbetsmiljö i Stenungsund . Välkommen till Strategisk Arbetsmiljö Blidberg AB


Mikael Blidberg

Mikael har arbetat med utbildning och utveckling för organisationer och verksamheter inom det privata, statliga och offentliga näringslivet sedan 1990 och har under de senaste åren arbetat huvudsakligen med arbetsmiljö- och organisatonsutveckling med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mikael arbetar kontinuerligt med att bistå verksamheter i att formulera nulägesbilder, genomföra riskbedömningar och utifrån detta arbeta fram trovärdiga målbilder och handlingsplaner för verksamheten.
Mikael jobbar också med brandskyddsfrågor, beredskapsplaner, krishantering och BAS P och BAS U. Mikael är arbetsmiljöingenjör/konsult med inriktning på arbetsmiljö- och ledarfrågor och har både ledningserfarenhet och erfarenhet från rollen som huvudskyddsombud, senast som HMS-Chef för ett bolag med 250 anställda plus tre dotterbolag. Han vidareutbildar sig för närvarande till UGL-handledare för att skaffa sig en helhetssyn vad gäller arbetsmiljö- och ledarfrågor i en organisation. 

Företagsinformation:

Org.Nr

556701-9350

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

Munkerödsvägen 4 A, 444 32, STENUNGSUND

Webbsida

www.stram.nu/

Telefon

0303-26 00 90

E-post

info@stram.nu

Mobil

070-651 77 23

Blidberg Mikael

070-6517723

Slogan:

Välkommen till Strategisk Arbetsmiljö Blidberg AB

Specialitet:

Arbetsmiljö i Stenungsund