Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på SYDSKÅNES AVFALLSAB, SYSAV upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

SYDSKÅNES AVFALLSAB, SYSAV

Verksamhetsbeskrivning:

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Sysav behandlar avfall från både hushåll och företag. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av delägarkommuner och entreprenörer.

Företagsinformation:

Org.Nr

556187-0410

Län

Skåne län

Besöksadress

Sjöviksvägen 37, 231 62, TRELLEBORG

Postadress

BOX 50344, 202 13, MALMÖ

Webbsida

www.sysav.se

Telefon

0410-48481

E-post

epost@sysav.se

Fax

0410-48489