Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på T.P.I BYGG OCH SKOG upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Skogsvård i Nybro

T.P.I BYGG OCH SKOG

Verksamhetsbeskrivning:

Skogsvård i Nybro. Välkommen till T.P.I BYGG OCH SKOG som erbjuder skog, skogsentreprenad, skogsavverkning, avverkning, röjning, skogsröjning, skogsskötsel, skogsvård i Nybro m.m För mer information gå in på  eller ring och besök oss gärna.

Välkommen!

Företagsinformation:

Län

Kalmar län

Besöksadress

Gislatorp 305, 380 40, ORREFORS

Telefon

073-9833217

E-post

info@tpibyggochskog.com

Thommy Olsson

0481-30183

073-9833217

Allmän beskrivning:

Skogsvård innebär anläggande och skötsel av skogsbestånd med avsikt att få bestånd med god volymtillväxt och god kvalitet. Skogsvården kan delas in i beståndsanläggning, beståndsvård och skogsskydd. Med beståndsanläggning menas anläggande av ny skog efter föryngringsavverkning genom plantering eller naturlig föryngring med fröträd. Beståndsvård är skötsel av skogsbestånd genom röjning och gallring. Skogsskydd innebär att förebygga och förhindra skador på skog på grund av skadeinsekter och svampsjukdomar. Skogsvården regleras av Skogsvårdslagen, där även skötselråd ingår.

Slogan:

Välkommen till T.P.I BYGG OCH SKOG. Skogsvård i Nybro

Specialitet:

Skogsvård i Nybro