Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på TERAPIA HALLAND upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Samtalsterapi i Halmstad

TERAPIA HALLAND

Verksamhetsbeskrivning:

Samtalsterapi i Halmstad

 

Välkommen till TERAPIA HALLAND som erbjuder samtals- och symbolterapi, arbetsterapi, stresshantering, rehabilitering, handledning, kommunikologi med mera. 
 
För ökad självkänsla och vardag i balans.
 
Susanne Sverdrup är Leg Arbetsterapeut, Symbolterapeut (med psykodynamisk psykoterapi steg 1 samt kognitiv psykoterapi motsvarande steg 1 som grund), Kommunikolog, Mindfulnessinstruktör samt utbildad Handledare.
 
Verksam inom individ - grupp.
 
Susanne har 25 års erfarenhet av arbete inom Landstinget/Region Halland med primärvård, arbetsrehabilitering samt psykiatri.

Företagsinformation:

Län

Hallands län

Besöksadress

Hamngatan 51, 302 43, HALMSTAD

Telefon

070 66 96 105

E-post

terapia.halland@gmail.com

Susanne Sverdrup

070-6696105

Allmän beskrivning:

En kombination av samtals- och symbolterapi samt arbetsterapi kan vara en väg framåt om du

- Är intresserad av att utvecklas och upptäcka mer om dig själv?
- Eller är i behov av förändring, men har tappat tilltron till din egen handlingsförmåga?

- Har utvecklat svårigheter som hindrar dig att fungera bra i sociala relationer och vardagsliv?

- Har svårt att tala om känslor, intellektualiserar eller uttrycker din problematik genom kroppsliga symtom?

- Känner dig psykiskt sjuk eller har något inom dig som du tänker är ”galet” och inte orkar vara ensam om längre?

 

 

Behandlingsmetoder

 

Samtalsterapi

Den reflekterande dialogen möjliggör bearbetning av inre konflikter, så att du kommer till rätta med problem, lär känna dig själv bättre samt skapar möjlighet för egen utveckling.

 

 

Symbolterapi

I arbetet med flera olika symboliska uttryckssätt, t ex drömmar, bildskapande, gestaltning och symboldrama, lyfts omedvetna resurser fram, identifieras och en djupgående förändring kan uppnås.

Arbetsterapi

Här ligger fokus på att stödja dig till ett fungerande och meningsfullt vardagsliv. Därigenom kan du hantera stress och sociala relationer samt finna motivation och vilja vid förändringar ex i arbetet, vid förluster, ohälsa, skilsmässa, pensionering.

 

Behandlingsformer

 

I det första mötet undersöker vi hur dina problem visar sig idag och hur vi tillsammans kan arbeta för att förändra dem. Utifrån din problematik utformas sedan behandlingen.

 

Enskild behandling 

Huvudsakligen arbetar jag med enskild behandling. Men ibland kan det vara fantastiskt att dela denna läkande inre resa med andra och att få bekräftat att ”det inte bara är du”. 

 

 

Gruppbehandling

Jag kan erbjuda Symbolterapi i grupp till dig som vill få en bättre självkänsla. För dig som vill släppa din sociala rädsla och undvikandebeteende finns Grupp för modiga. Känner du att det är dags att ta tag i din nuvarande situation och åstadkomma en förändring i ditt livsinnehåll så kan TTM i grupp (The Tree Theme Method®) vara en hjälp. Det finns också möjlighet att i en Drömgrupp (enligt Ullmans metod) utforska din inre symbolvärld.  

 

 

 

Slogan:

För ökad självkänsla och vardag i balans

Specialitet:

Samtals- och symbolterapi samt kommunikation och förändring.

Branscher: