Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på TGU-Redovisning upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Redovisningskonsult Solna

TGU-Redovisning

Verksamhetsbeskrivning:

Redovisningskonsult i Solna. Välkomna till TGU-Redovisning.

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en större eller mindre organisatyndigheter.

Titeln Auktoriserad redovisningskonsult lanserades 2006 och erhålls av SRF och FAR. En auktoriserad redovisningskonsult blir kvalitetskontrollerad minst vart 6:e år samt genomgår löpande vidareutbildning.

För att erhålla auktorisation krävs teoretiska kunskaper inom redovisning, beskattning samt viss juridik motsvarande akademisk nivå. Därutöver krävs minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult.

En auktoriserad redovisningskonsult skall arbeta enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Detta är ett regelverk som syftar till att uppnå hög kvalitet på redovisning och rapportering.

När kraven i Reko är uppfyllda kan en auktoriserad redovisningskonsult bekräfta detta genom att upprätta en bokslutsrapport till uppdragsgivaren.
 


 

Företagsinformation:

Län

Stockholms län

Besöksadress

BALLONGGATAN 13, 169 71, SOLNA

Telefon

08-6243811

E-post

gunita.t@telia.com

Mobil

0704-330280

Slogan:

Välkomna till TGU-Redovisning. Redovisningskonsult i Solna

Specialitet:

Redovisningskonsult i Solna