Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Törneby Stödboende AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Stödboende Borgholm

Törneby Stödboende AB

Verksamhetsbeskrivning:

Stödboende Borgholm. Välkommen till Törneby Stödboende AB.

Vi erbjuder stödboende Borgholm. Stödboendet vill erbjuda en vistelse som är individanpassad och utformad för att på bästa sätt möjliggöra en förändringsprocess. Boendestödjarens uppgift är bl.a att motivera klienten till förändring av beteenden och gamla invanda mönster, att få klienten att våga se sig själv och omgivningen med nya ögon

För mer information om stödboende Borgholm besök gärna hemsidan på www.tornebystodboende.se


Företagsinformation:

Org.Nr

556805-7599

Län

Kalmar län

Besöksadress

Bredsättravägen 84, 387 95, KÖPINGSVIK

Telefon

0485-77199

E-post

goran.rudolfsson@crossmail.se

Mobil

0736-276494

Allmän beskrivning:

Stödboende Borgholm.

Stödboendet ligger i Kalleguta ungefär 4 km utanför Köpingsvik och ca 8 km från Borgholms centrum, i Borgholms kommun på Öland. Hemmet ligger i en naturskön trakt med stora möjligheter till utflykter i en avstressande omgivning. Boende i hemtrevlig miljö.

De kristna värderingarna är basen i sättet att arbeta. Målet är att ge hjälp till hela människan, att få social kompetens och hjälp att fungera i det dagliga livet. Det är inget krav på ett kristet ställningstagande för att komma till boendet, enda kravet är att den som söker är positiv till att delta i boendets program.

Stödboendet vill erbjuda en vistelse som är individanpassad och utformad för att på bästa sätt möjliggöra en förändringsprocess. Boendestödjarens uppgift är bl.a att motivera klienten till förändring av beteenden och gamla invanda mönster, att få klienten att våga se sig själv och omgivningen med nya ögon

Fördelar med stödboende - ett flexibelt vårdalternativ i hemmiljö

- Stödboendet är en liten enhet vilket tydliggör klientens beehov och möjlighet att anpassa vården därefter.

- Den lilla enhetens fördel är också att klientens sociala beteendemönster tydliggörs och kan bearbetas inom ramen för den vardagliga vården.

- I samarbete med socialtjänsten kan stödboendets insatser individanpassas.

- Boendestödjaren har en 25-årig erfarenhet av behandlings- och fältarbete.

- Vården har familjeliknande karaktär vilket skapar närhet och trygghet.

- Stödboendet erbjuder träning i och anpassning till vardagens sociala liv och normer.

- Stödboendet är ett mycket prisvärt vårdalternativ.

Målgrupp
Ensamstående män i ålderna 18 år och uppåt som har problem med alkohol och/eller narkotika

Upptagningsområde
Hela landet men företrädsvis Kalmar län

Antal platser
Sex platser

Boendetid
Individuellt. Stor vikt läggs vid den enskildes behov och vad vi tillsammans med personens handläggare kommer fram till vad en noggrann planering.

Vistelseplan
Utgångspunkten är den enskilde sökadens behov och resurser. Utifrån detta görs en individuell vistelseplan upp som innehåller både långsiktiga och kortsiktiga mål. Planen följs kontinuerligt upp och korrigeras efterhand om behov finns. Stödboendet arbetar efter ett miljöterapeutiskt synsätt.

Eftervård erbjuds vilken utföres i samverkan med den boende och uppdragsgivaren.

Program
Aktiviteter planeras gemensamt ex. vis frilufsaktiviteter, badhus, gym, bowling, och kulturella aktiviteter. Måltider lagas tillsammans. ADL-träning i hemmiljö.

Personal
Ett medlevareboendestödjare som är med i den dagliga verksamheten där man gemensamt formar och tar ansvar för de individuella behov som finns.

Vid behov finns avlösare till boendestödjare.

Utbildad handledare har regelbundna utvecklingssamtal med boendestödjaren.

Boendemiljön
Boendet är nära kopplat till boendestödjarens familj då dennes bostad finns i samma fastighet. I denna relation och miljö skapas en harmonisk och positiv atmosfär.

Sjukvård
Behövs hjälp av läkare eller sjuksköterska anlitas vårdcentral i Borgholm och Kalmar sjukhus.

Pris
Pris per dygn. Helpension. Vissa aktiviteter ingår, ex. viss träning, badhusbesök, bowling, bio, muséebesök, föreningsliv.

Ingår ej i priset: läkarbesök, medicin, glasögon, tandvård, kläder, fickpengar, resor till/från hemorten, längre frilufsaktiviteter eller resor m.m.

Inskrivningsförfarande
Studiebesök rekommenderas. Avgiftning före inskrivning. Viss provtagning erfodras.

Avbruten vistelse
Om den inskrivne avbryter placeringen oplanerat påförs avgift ytterligare 7 dygn.

Slogan:

Välkommen till Törneby stödboende AB. Stödboende Borgholm

Specialitet:

Stödboende Borgholm