Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på ULESKOGS ENTREPRENAD upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 10 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

AVLOPP I VÄXJÖ

ULESKOGS ENTREPRENAD

Verksamhetsbeskrivning:

Avlopp i Växjö. Välkomna till Uleskogs Entreprenad. Vi erbjuder Avlopp, Entreprenadarbete, Gaffelhantering & Grundarbete. Vill ni veta mera om våra tjänster vänligen ring eller maila.

Företagsinformation:

Län

Kronobergs län

Besöksadress

Prostvägen 16, 360 43, ÅRYD

E-post

uleskogsentreprenad@telia.com

Mobil

0705-490386

Ägare Alexander Patrong Uleskog

0705-490386

Allmän beskrivning:

Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan även avlopp ha betydelsen avloppsvatten.
I det tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Slogan:

Välkomna till Uleskogs Entreprenad i Växjö

Specialitet:

Avlopp i Växjö