Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Verksamhetsbeskrivning

Vision Br. Jonssons Åkeri i Holmsund AB skall vara en organisation där kundvård är nyckeln till framgång. Vi skall uppnå en effektivitet som gör oss till ett attraktivt företag inom regionen. Det ska ske genom målstyrning och ständiga förbättringar av våra tjänster/produkter, arbetsrutiner, arbetsmiljön och ett kundorienterat synsätt. Vår konkurrenskraft baseras på kompetenta ledare och medarbetare. Affärsidé Vi säljer tjänster/produkter inom schakt/åkeribranschen mot privata och offentliga sektorn. Vår kärnkompetens finns inom följande områden: Nymontage av vattenledningar, vägunderhåll, renhållning, gräv och schakttransporter, grundläggning, infiltrationssystem, uthyrning av maskiner och containers, snöröjning, halkbekämpning och vägrensröjning. Kvalitets- och miljöpolicy Br. Jonssons Åkeri ska genomsyras av kvalitet och miljö inom organisationen för kundens bästa. Om oss Här hoppas vi att du får den information du behöver angående våra tjänster inom entreprenad. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform med Sune Jonsson och Gunnar Jonsson som aktieägare. Br. Jonssons Åkeri AB:s verksamhetsidé är att utföra olika typer av kompletta mark- och VA- anläggningar, samt uthyrningar av anläggningsmaskiner med förare med branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet. Verksamhetsområdet är begränsat till Umeå med omnejd. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna och delägare i SAF.

Org.nr 5562428523

Län Västerbottens län

Kommun Umeå

E-post jonssonsakeri@telia.com

Telefon 090-40118

Hemsida http://www.jonssonsakeri.se

VD Sune johansson 070-698 61 12