Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Åkeri Norrland

Kalix Grus & Betongtransporter AB

Besökadress
Rian 308, 95292, Kalix
Bilder
Verksamhetsbeskrivning

Åkeri i Kalix. Välkomna till Kalix Grus och Betongtransporter AB.

Vi erbjuder betongtransporter, entreprenadmaskinsarbeten samt grundarbeten.

Ett åkeri är ett företag som sysslar med transport av varor och styckegods. Företaget kan vara ett enmansföretag där en person äger en eller flera lastbilar. Han eller hon är sedan vanligtvis medlem i en transportfirma som i sin tur tillhandahåller kontakter med kunder som önskar en transport utförd. Man kan jämföra det här med taxinäringen där en enskild taxichaufför oftast äger sin egen bil, men är anställd av en taxicentral som kommenderar ut arbete. Ett åkeri kan också ha flera anställda och i sig stå för både bilar och körningar.

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet, vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen hos ballasten - alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Kalix Grus och Betongtransporter AB. Åkeri i Norrbotten
Specialitet
Åkeri i Norrbotten

Jan-Olov Karlsson 0705-641449

Mattias 0705-641490

Micke E 0705-641413

Stig 0705-375953

Kjell L 0705-641453