Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Verksamhetsbeskrivning

CJ BYGGTJÄNST AB är ett företag verksamt inom byggbranschen. Vi utför alla inom branschen förekommande arbeten. Vi har bra kunskaper och goda referenser.

Under senare år har företaget allt mer arbetat med att genomföra olika projekt i egen regi. Detta innebär att vi har erfarenhet av att planera och genomföra exploateringar från råmark till färdig produktion, med detaljplaneändringar mm.

Vårt geografiska arbetsområde är södra Storstockholm och Södertörn. Företaget ligger i södra Nynäshamn, på ön Trehörningen.

CJ BYGGTJÄNST AB har som mål att utföra de entreprenader och uppdrag som beställaren anförtror oss, på ett sådant sätt att beställaren blir nöjd med kvalitet, pris och färdig produkt. Och att kunden därefter har ett grundmurat förtroende att anlita oss igen.

CJ Byggtjänst AB har genom åren skaffat sig en mängd samarbetspartners, både små och stora företag. Det gör att vi kan leva upp till kundernas förväntningar och anlita de resurser som behöv.

Varumärken
Övrigt
Specialitet
Kontrollansvarig, Kvalitetsansvarig

Org.nr 5564847308

Län Stockholms län

Kommun Nynäshamn

Telefon 08-52013435