Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Dräneringsarbeten Väderstad

Axells Last & Grävmaskiner

Besökadress
Videvägen 8, 59021, VÄDERSTAD
Postadress
BOX 133, 59021, VÄDERSTAD
Verksamhetsbeskrivning

Dräneringsarbeten Väderstad

Välkomna till Axells Last & Grävmaskiner.

Vi utför dräneringar, markarbeten, husgrunder och jobb inom entreprenadmaskinsarbeten. För mer information kontakta oss på det fasta telefonnummret .

Mvh Axells Last & Grävmaskiner

Dräneringsarbeten består av i huvudsak tre komponenter:

- Fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt.
- Dräneringsrör som leder bort regnvatten till kommunens dagvattenledning eller en brunn.
- Grovtgrus eller makadam som snabbt leder bort fukt och vatten.

Dränering innebär att man gräver diken för att dränera bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge.

Vid dränering gräver man ned dräneringsrör för effektivare avrinning. Dräneringsrör skiljer sig från avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och är inte täta. Till de äldre dräneringarna användes antingen tegelrör eller betongrör med öppna skarvar.

Detta för att ytvatten och grundvatten ska kunna tränga in i rören och därefter ledas bort. I dag använder man plaströr eller slang med en dimension från cirka 50 till 150 millimeter. Det finns dräneringsrör med eller utan flätad kokos för att förhindra att dräneringsrören täpps igen av jord eller sand.

De rör som inte har kokosväv lägger man grovt sågspån omkring, eller vad som är praxis vid grundläggning genom att omsluta rören och en del av makadamen med fiberduk.
 

Övrigt
Slogan
Välkommen till Axells Last & Grävmaskiner. Dräneringsarbeten Väderstad
Specialitet
Dräneringsarbeten Väderstad

Län Östergötlands län

Kommun Linköping

Telefon 0142-70014

Mobil 0703-390600