Webinfo logo
Besökadress
RÖSAVÄGEN 176, 76191, Norrtälje
Bilder
Verksamhetsbeskrivning

Entreprenad Norrtälje. Välkommen till Inger Wallins Entreprenad.

Vi utför Gräsklippning Grävmaskinsarbete Klippning av Grönytor Klippning av Ängar

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning.

Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han eller hon normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Allmän beskrivning

Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara.

Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Övrigt
Slogan
Välkommen till Inger Wallins Entreprenad. Entreprenad Norrtälje
Specialitet
Entreprenad Norrtälje

Län Stockholms län

Kommun Norrtälje

Telefon 0176-225019

Mobil 0704-981524