Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Entreprenadmaskinsarbeten Uddevalla

Götes Grus & Maskin i Uddevalla

Besökadress
BÄVE GRORÖD 315, 45192, UDDEVALLA
Verksamhetsbeskrivning

Entreprenadmaskinsarbeten i Uddevalla. Välkommen till Götes Grus & Maskin i Uddevalla.

En anläggningsmaskin är ett motordrivet fordon eller en maskin som används för markarbeten, vägunderhåll, byggen och rivning. De brukar klassas som traktorer eller motorredskap. Eftersom denna typ av maskiner ofta ägs och brukas av företag som utför uppdrag på entreprenad används också begreppet entreprenadmaskin.

En schaktmaskin är ett hjulgående eller oftast bandgående fordon försett med ett stort schaktblad framtill, ofta kallad bulldozer efter den engelska beteckningen. Schaktmaskiner är s.k. jordförflyttningsmaskiner som har mycket stor dragkraft för att kunna skyffla stora schakt- och jordmassor framför sig.

Maskinernas dragkraftskoefficient (dragkraft/totalvikt) ligger på c:a 2.0.
Bandgående schaktmaskiner, ofta kallade bandschaktare, kallas ofta även caterpillar eftersom maskintypen är intimt förknippad med det amerikanska företaget Caterpillars historiskt sett mest framgångsrika produkt.

Jämför med användningen av namnen Jeep för terrängbil och Vespa för skoter.
Schaktmaskiner utvecklades ursprungligen för användning inom jordbruket, för att förflytta jord och luckra upp kompakta jordar med olika verktyg monterade bak på traktorer.

Bandschaktare som uppfinning tillskrivs två av varandra oberoende personer i USA, Benjamin Holt och Daniel Best, som 1925 slog samman sina företag Holt Manufacturing Company och C. L. Best Tractor Co. och bildade företaget Caterpillar Tractor Co.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Götes Grus & Maskin i Uddevalla. Entreprenadmaskinsarbeten i Uddevalla.
Specialitet
Entreprenadmaskinsarbeten i Uddevalla

Län Västra Götalands län

Kommun Uddevalla

Telefon 0522-661033

Mobil 0703-537503

Göte Olsson 0703-537503