Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Zettergrens väg 14, 79177, Falun
Postadress
BOX 215, 79125, FALUN
Verksamhetsbeskrivning

Falu Mark AB - Er kompletta markentreprenör i Dalarna. I snart 15 år har vi utfört mark- och anläggningsarbeten åt privatpersoner, byggföretag, andra markentreprenörer, fastighetsbolag och kommuner. Vår breda maskinpark och långa branscherfarenhet ger oss en stor flexibilitet. Totalt nio personer arbetar idag i företaget. Vi finns i Falun och arbetar i hela Dalarna. Bland våra anställda finns lång branscherfarenhet och bred kunskap. Formella kompetenser vi har är bl.a. "Hjälp på väg "Trafiksäkerhet och miljö" och inom Vägverkets kursutbud "Arbete på väg". En del av våra arbeten får vi oss förmedlade av MaserFrakt, där vi är medlemmar. Falu Mark AB är också medlem i ME (Maskinentreprenörerna) och Företagarna. Goda referenser finns, välkomna att kontakta oss! Vi utför en mängd olika mark- och anläggningsarbeten och åtar oss både små och stora uppdrag.

Övrigt
Specialitet
Trädgårdsanläggningar, Snöröjning, Entreprenadmaskinarbeten, Schaktning, Dräneringsarbeten, Vägbyggen, Grundläggningsarbeten, Dikesrensning, Planering, Trekammarbrunnar, Snöröjning, Sandsopning, Markarbeten och Anläggningsarbeten.

Org.nr 5564283579

Län Dalarnas län

Kommun Falun

E-post info@falumark.se

Telefon 023-12920

Fax 023-26916

Hemsida http://www.falumark.se

Mobil 070-5271055