Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Farmartjänst Ulricehamn

FARMARTJÄNST ULRICEHAMN EK. FÖR.

Besökadress
YTTRE VÅNG KORSGÅRDEN 135, 52392, TIMMELE
Verksamhetsbeskrivning

Farmartjänst i Ulricehamn. Välkommen till Ulricehamns Farmartjänst.

Vi håller på med Industriservice, byggnadsarbeten, skötsel av grönytor, fastighetsservice och skogstjänster. Vi är speciallicerade på Farmartjänster och naturvård. Naturskydd eller naturvård innebär att man skyddar en viss typ av natur. Naturvård innebär dels att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden.

I naturvård ingår också att man värnar om den geologiska mångfalden, det vill säga geologiska företeelser som har ett högt bevarandevärde. Det finns många olika typer och former för naturskydd. Natur skyddas för att bevara en mångfald av djur och växter, representativa geologiska företeelser, rent vatten, vackra utsikter, varierad natur och möjligheten för människan att få njuta av allt detta, idag och i framtiden. I en vidare definition av begreppet naturvård inbegrips även landskapsvård och viltvård.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Farmartjänst Ulricehamn ek. för. Farmartjänst i Ulricehamn
Specialitet
Farmartjänst i Ulricehamn

Org.nr 7164478559

Län Västra Götalands län

Kommun Ulricehamn

Telefon 0321-71460

Mobil 0738-047748